Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Einde vergoeding Different-therapie lijkt in zicht

3 mei 2012 -

Aan de vergoeding uit GGZ-gelden voor de homotherapie van Tot Heil des Volks/Different lijkt een einde te gaan komen. Dat is een gevolg van het besluit van een aantal zorgverzekeraars om niet langer via EuroPsyche dit soort behandelingen te vergoeden. Dat meldt de Volkskrant vandaag op de voorpagina. ‘Dit is een belangrijke stap in de goede richting’, zegt voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland. ‘Maar uiteindelijk gaat het er ons om dat er een principieel besluit genomen wordt waardoor de Different-therapie helemaal niet meer in aanmerking komt voor een vergoeding uit de gelden voor de geestelijke gezondheidszorg’.

Zorgverzekeraars hebben jarenlang voor zonder het te weten via EuroPsyche voor miljoenen psychische zorg vergoedt voor alternatieve behandelingen – waaronder de homotherapie van Tot Heil des Volks/Different. Daar stoppen een aantal zorgverzekeraars nu mee, omdat onderzoek heeft aangetoond dat die zorg niet verleend werd door geregistreerde psychiaters of psychotherapeuten zoals wettelijk verplicht is.

Dat is gebleken tijdens een kort geding van EuroPsyche tegen zorgverzekeraar CZ dat 2 mei jl. diende voor de rechtbank in Breda. EuroPsyche eist daarin uitbetaling door CZ van ruim zeven ton aan declaraties over 2012. De zorgverzekeraar vermoedt overigens dat er aan EuroPsyche ook in 2010 en 2011 voor minstens zes miljoen euro ten onrechte declaraties vergoedt zijn.

Deze gang van zaken bevestigd volgens de Volkskrant de bevindingen van het College voor Zorgverzekeringen dat in april constateerde dat ‘zorgverzekeraars hebben weinig zicht op de geleverde zorg’. CZ wil daarom de regels aanscherpen om declaraties zoals die van EuroPsyche te voorkomen.

Voor EuroPsyche – een instelling waar 1200 hulpverleners bij aangesloten zijn met een jaaromzet van 24 miljoen euro – dreigt door het stopzetten van de betalingen door de zorgverzekeraars een faillissement.

EuroPsyche kwam begin dit jaar in het nieuws toen bekend werd dat deze instelling via een zogenaamde verlengde armconstructie de homotherapie van Tot Heil des Volks/Different bij de zorgverzekeraars declareert. Daar ontstond ophef over en leidde tot een onderzoek van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) naar de Different-therapie. In dat onderzoek bleek dat Different niet met een erkende psychotherapeut werkt, geen deugdelijke diagnoses stelt en geen verantwoorde behandelplannen opstelt. Bovendien is de informatievoorziening aan cliënten volgens de IGZ onder de maat.

Voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland is blij dat er nu een einde lijkt te komen aan de vergoeding voor de Different-therapie via EuroPsyche. ‘Daarmee komt het beëindigen van vergoedingen van de homotherapie van Different in zicht’, zegt de COC-voorzitter. ‘Maar wat we willen is dat er een principieel besluit genomen wordt over dit soort homotherapieën. Die dienen niet vergoedt te worden en we hopen dat de minister van Volksgezondheid daartoe besluit’.

De rechter in het kort geding dat EuroPsyche tegen CZ heeft aangespannen doet over twee weken uitspraak. Tot die tijd geeft EuroPsyche geen commentaar. Wel heeft EuroPsyche op de eigen website een uitgebreide reactie op het artikel in de Volkskrant geplaasts.

Het CU-Kamerlid Esmé Wiegman heeft naar aanleiding van de berichtgeving in de Volkskrant inmiddels Kamervragen gesteld over de financiële situatie van EuroPsyche aan demissionair minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, ,