Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Emancipatie voor allochtone mannen

21 oktober 2007 -

Voor allochtone mannen, die niet mee-emancipeerden met hun vrouwen, komt er een project mannenemancipatie. De van oorsprong Turkse Perihan Utlu ontwikkelde met haar bedrijfje Vizyon – management in culturele diversiteit – in samenwerking met Movisie – expertisecentrum voor maatschappelijke ontwikkeling – het projectplan ‘emancipatie en maatschappelijke activering van allochtone mannen’, dat vandaag in aanwezigheid van minister Plasterk van emancipatie wordt gepresenteerd.

In 1985 werkte Perihan Utlu in een gezondheidscentrum in het Amsterdamse stadsdeel Bos en Lommer. Twintig jaar later, toen ze actief was in een vrouwenproject in Zeeburg, voelde ze zich teruggezet in de tijd.

‘Ik hoorde van een Marokkaanse vrouw die een cursus wilde doen, maar hemel en aarde moest bewegen om haar werkloze man over te halen een ochtendje in de week op de kinderen te passen. Er zijn miljoenen euro’s aan allerlei projecten voor allochtone vrouwen besteed, maar het bleek dweilen met de kraan open. Het is al die jaren niet gelukt de Turkse en Marokkaanse mannen mee te krijgen in het emancipatieproces’, aldus Utlu.

Het hoofddoel van Utlu’s project is het verminderen van het sociale isolement en het verhogen van het zelfrespect van allochtone mannen. Dit moet leiden tot ‘actieve participatie in de maatschappij, een positief effect op de genderverhoudingen en de positie van de vrouw in het gezin én een betere invulling van de vaderrol, zodat ook de ontwikkelingskansen van de kinderen worden vergroot’, zo staat in het projectplan.

_’Door alle problemen ontstaan er thuis spanningen’_

_Said el Aouti woont 19 jaar in Nederland, eerst in Slotervaart, nu in Osdorp. Hij heeft twee kinderen. ‘Ik ben werkloos en druk op zoek naar een baan. Dit voelt niet goed. Als ik tussen de middag op het schoolplein op mijn kinderen sta te wachten, tussen allemaal moeders in, voel ik me niet op mijn gemak. Ik heb het gevoel dat ik zo geen goed voorbeeld voor mijn kinderen ben. Een man in het huis, voelt als een puist op je rug. Dat is een Marokkaans gezegde. Het klopt. Ik ben te veel thuis, heb te veel problemen in mijn hoofd. En ik geef eerlijk toe: dat geeft spanningen. Ik neem thuis wat taken van mijn vrouw over, zodat zij naar koffieochtenden of een cursus kan. Voor mannen tussen de 30 en 60 jaar is er niet zoveel. Dat is een vergeten groep. Veel mannen waar ik nu mee omga, zijn gepensioneerd. Zij hebben hun rust verdiend. Ik nog niet. Ik ben op zoek naar een baan of iets anders waarmee ik me nuttig kan maken. Daar hoop ik door de training ook zicht op te krijgen’._

Uit onderzoek blijkt dat veel immigranten uit de eerste generatie nu thuis zitten, gepensioneerd, versleten of werkloos, en vaak slecht geïntegreerd. ‘Zij voelen zich als oud vuil aan de kant gezet. Nu hun vrouwen buitenshuis wel actief worden, moeten we uitkijken dat het straks, achter de voordeur, niet verschrikkelijk uit de hand loopt’, zei Dick Glastra van Loon van stichting Eigenwijks in het Amsterdamse Slotervaart eerder al in deze krant.

_’Vroeger was ik gewoon de baas’_

_Abdeslam Ulichki woont al 45 jaar in Nederland, heeft drie kinderen en drie kleinkinderen. ‘Vroeger was het anders. Toen was ik gewoon de baas. Nu zijn er twee kapiteins op ons schip. Veel vaders van de eerste generatie zouden het liefst naar Marokko teruggaan. Ik ga uiteindelijk ook terug… in een kist. We krijgen onze vrouwen niet mee. Op z’n hoogst twee maanden, voor vakantie. Maar dan willen ze weer terug naar hun kinderen en kleinkinderen. We blijven dus hier. Ik ben voor zestig, zeventig procent geïntegreerd. De rest lukt niet zo. Maar wat wil je? Vroeger hoorde ik in de flats om me heen Nederlands. Nu alles behalve Nederlands. En dus wil ik verder integreren. Ik hoop via deze training weer contact te krijgen met Nederlanders. En ik wil andere vaders helpen. Ik zie wat er allemaal fout gaat. Nu in Slotervaart, maar ook in Osdorp wordt het gevaarlijk. Alle vaders houden van hun kinderen, maar opvoeden is net als politiek. Je moet met je kinderen praten, praten en nog eens praten. Sommige vaders zijn helaas geen goede politici’._

‘Steeds weer krijgen we de klacht van vrouwen dat de emancipatie van hun mannen te weinig aandacht krijgt en dat hele gezinnen daardoor worden geremd. Elk woord Nederlands dat hun vrouwen leren betekent voor de mannen geen stilstand maar achteruitgang’, zegt Utlu.

‘Deze mannen leven in een klein cirkeltje van gezin, moskee, theehuis. De rest is de boze buitenwereld. Met dat idee proberen ze hun vrouwen en kinderen overal voor te beschermen. Ze worden onbedoeld en ongewild politieagenten in hun eigen huis. Ze houden hun vrouwen het liefst binnen, ze willen dat hun kinderen meegaan naar de moskee of het theehuis, in plaats van de disco. Die kinderen moeten gaan liegen en bedriegen om hetzelfde te kunnen als hun vrienden. En zo gaat het van kwaad tot erger. Tot psychisch en lichamelijk geweld aan toe’.

De mannen moeten emanciperen en in trainingen dat nutteloze gevoel, het slachtoffer-denken van zich af zetten. Utlu: ‘In de eerste bijeenkomst mogen ze klagen. Over discriminatie, over de media, over het politieke klimaat. Maar daarna gaan we echt aan de slag. We gaan zinvolle tijdsbesteding voor ze zoeken. Met wat meer verantwoordelijkheid, zelfvertrouwen en gevoel voor eigenwaarde worden ze ook weer betere echtgenoten en vaders’.

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags: