Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Emancipatoire invloed kerkelijke zegening paren van gelijk geslacht

30 maart 2015 -

Theoloog en socioloog David Bos houdt op woensdag 8 april a.s. in Amsterdam een lezing over de emancipatoire invloed van kerkelijke zegening van paren van gelijk geslacht in de jaren ’60 van de vorige eeuw, lang voordat in 2001 het huwelijk werd opengesteld voor die paren.

De legalisering van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht wordt gewoonlijk als het resultaat van de toenemende LHBT-emancipatie en ontkerkelijking in ons land gezien. Dat Nederland het eerste land ter wereld kon worden om het huwelijk open te stellen voor paren van gelijk geslacht wordt verklaard door de marginalisering van de kerken in ons land vanaf de zestiger jaren en de grote verkiezingsnederlaag van het CDA in 1994, waardoor een paars kabinet van D66, PvdA en VVD mogelijk werd.

David Bos wijst er echter op dat het juist het CDA is geweest die als eerste politieke partij al in de jaren ’80 van de vorige eeuw kwam met een voorstel om zogenaamde ‘alternatieve relaties’ – waaronder die van paren van gelijk geslacht – wettelijk te erkennen. Dat voorstel werd toen echter door de LHBT-beweging en politiek links weggehoond, stelt Bos.

In zijn lezing zal Bos uitvoerig ingaan op de zegening van paren van gelijk geslacht al in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw in de Rooms-Katholieke Kerk en in mainstream Protestantse kerkgenootschappen. Hij zal daarbij vooral ingaan op drie van zulke ‘kerkelijke huwelijken’ die in die jaren veel aandacht in de media kregen.

Bos komt tot de conclusie dat godsdienstige instellingen en tradities niet enkel een obstakel zijn geweest voor de emancipatie van niet-heteroseksuele mannen en vrouwen, maar hen ook een repertoire van symbolische expressie en polemiek hebben geboden. Bos concludeert dat kerken en godsdienstige organisaties daarmee een ten onrechte onderschatte emancipatoire rol hebben gespeeld in ons land.

David Bos is theoloog en socioloog, deed onderzoek naar de sociale acceptatie van LHBT’s in ons land en is momenteel als wetenschappelijk medewerker aan de Universiteit van Amsterdam betrokken bij een onderzoeksproject over de relatie tussen religie en homoseksualiteit in het hedendaagse maatschappelijke debat in ons land.

MOSSE LEZING door DAVID BOS

‘Equal Rites before the Law: Religious Celebrations of Same Seks Relationships in the Netherlands, 1967-1970’

Datum: woensdag 8 april 2015 – 17.30-19.00 uur

Locatie: Oudemanshuispoort 4-6 (kamer A 008) te Amsterdam

Toegang is gratis.

[Bron: Mosse Lezing – Foto Same Sex Church Wedding: CC-CJ]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
,