Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

EU – Grote verschillen in behandeling Transgenders

29 april 2008 -

Er zijn grote verschillen in de behandeling van transgenders binnen de Europese Unie (EU).

Dat is de voornaamste uitkomst van een grote studie naar de ervaringen van transgenders met gezondheidszorg in de EU uitgebracht door ILGA-Europe en TransGender Europe.

Deze wetenschappelijke studie is het resultaat van de tot nu toe grootste verzameling van gegevens van de ervaringen van transgenders.

Het rapport toont aan dat het leven van transgenders in sommige delen van de EU buitengewoon hard kan zijn. Veel transgenders hebben te vrezen voor hun veiligheid, concluderen de opstellers van het rapport.

Veel transgenders slagen er vanwege discriminatie ook niet in om werk te vinden en kunnen daardoor niet of nauwelijks in hun eigen levensonderhoud voorzien. Ook het krijgen van de juiste gezondheidszorg of van het toegewezen krijgen van een andere genderidentiteit vormt vaak nog een groot probleem.

Transgenders ervaren wereldwijd grote verschillen in acceptatie. In Iran zijn transseksuelen na de Islamitische Revolutie sinds het midden van de jaren ‘80 officieel erkend en is het relatief eenvoudig om een geslachtsveranderende operatie te krijgen. Thailand geldt als het land met de grootse acceptatie van transgenders. In dat land zijn er ook de meeste artsen die gespecialiseerd zijn in operaties om het geslacht te wijzigen. Maar in Afrika en in vele ontwikkelingslanden elders in de wereld zijn kwesties die met genderindentiteit verbonden zijn nog overwegend taboe.

Deborah Lambilotte, vice-voorzitter van de uitvoerende raad van ILGA-Europe, zegt: ‘ILGA-Europe is er trots op dat we dit belangrijke rapport samen met TransGender Europe kunnen presenteren. Voor het eerst wordt hiermee het bewijs geleverd dat transgenders in grote delen van de EU te maken hebben met discriminatie en vooroordelen. Deze studie zal een goed instrument zijn voor de lobby om de belangen van transgenders te behartigen. Hopelijk worden de aanbevelingen ook opgepakt door Europese instellingen om daarmee te bewerkstelligen dat de rechten van transgenders onderdeel worden van het beleid gericht op gelijkberechtiging en non-discriminatie’.

Het rapport zal officieel gepresenteerd worden op de tweede bijeenkomst van de TransGender Europe’s Council die van 2 tot en met 4 mei a.s. in Berlijn gehouden wordt.

Zie hier een link naar de pdf-versie van de Transgender EuroStudy

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, ,