Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Feestdag over geloof voor roze vrouwen

24 september 2013 -

De christelijke LHBT-alliantie LCC Plus organiseert op zaterdag 9 november 2013 in Amersfoort een landelijke ontmoetingsdag voor lesbische, biseksuele en transgendervrouwen. Het uitgangspunt: gelovig, vrouw én roze zijn is een feestje waard!

Met de dag wordt een eigen antwoord gegeven op de psychosociale situatie van christelijke roze vrouwen, die het in hun kerk niet altijd makkelijk hebben. De dag staat in het teken van geloof en spiritualiteit.  Publiciste Monique Samuel zal met een toespraak het spits afbijten.

Zichtbaarheid

De ontmoetingsdag wordt georganiseerd in het kader van het LCC Plus project Een Vrouw Apart. Dit project werd in 2012 opgezet om de zichtbaarheid van lesbische en biseksuele vrouwen binnen christelijke gemeenschappen te bevorderen. Marieke Berting, voorzitter van online platform HolyFemales.nl: “Homoseksualiteit wordt in veel kerken gelukkig steeds beter bespreekbaar, maar daarbij wordt meestal mannelijke homoseksualiteit als referentiepunt genomen. De ervaringen van lesbische en biseksuele vrouwen blijven buiten beeld. We zien dat zij in hun geloofsgemeenschappen vaak extra moeite moeten doen voor een plek onder de zon: als seksuele minderheid én als vrouw.”

“Vieren dat we er mogen zijn”

De LCC Plus Alliantie ziet ontmoeting en uitwisseling tussen gelovige roze vrouwen als een belangrijke stap richting meer zichtbaarheid en sociale acceptatie. Marianne Welten, secretaris van Netwerk Mirre voor les-/bi vrouwen, geloof en spiritualiteit: “De ‘feestdag’ is zo belangrijk omdat deze vrouwen een steun in de rug verdienen bij de acceptatie van zichzelf én de acceptatie door hun omgeving en hun kerk. Het kan en het mag: vrouwen die van vrouwen houden én geloven”. De organisatie heeft er voor gekozen om de dag een informeel karakter te geven.  Het programma bevat naast de toespraak van Samuel een scala aan creatieve en informatieve workshops, een viering, gezamenlijke maaltijden en een afsluitend feest. De workshops laten zien dat het programma erg veelzijdig is en verschillende leeftijdsgroepen aanspreekt. Zo komen bijvoorbeeld theater, creatief schrijven, een visueel statement maken en het perspectief van 50-plusvrouwen aan bod. Welten:  “We hebben het heel bewust een ‘feestdag’ genoemd: we gaan samen vieren dat we mogen zijn wie we zijn!”.

In het roze Licht

De ontmoetingsdag draagt het thema  Me/She/Be(lieve)Free: in het roze Licht en is toegankelijk voor alle roze vrouwen die gelovig zijn of interesse hebben in geloof of spiritualiteit. Ook vrouwen die affiniteit hebben met roze vrouwen zijn van harte uitgenodigd. Meer informatie over het programma, de locatie en de organisatie kan worden gevonden op InHetRozeLicht.nl. Vrouwen die willen deelnemen wordt gevraagd zich  vooraf in te schrijven. Ook dat kan via genoemde website. Geïnteresseerden die geen toegang hebben tot internet kunnen zich opgeven via telefoonnummer (06) 12 23 60 73 (Mariecke van den Berg).

De LCC Plus Alliantie bestaat uit Netwerk Mirre, HolyFemales.nl, LKP, ContrariO en CHJC. Deze organisaties ontvingen subsidie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om in de periode 2012-2014 vijf projecten uit te voeren ter bevordering van de sociale acceptatie van christelijke LHBT-ers in kerk en samenleving.

*‘LHBT’ staat voor: Lesbisch, Homoseksueel, Biseksueel en Transgender

[Bron: LCC Plus Projecten – Illustratie: In het Roze Licht]

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, , , , , , , , ,