Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Feestelijke afsluiting succesvolle projectperiode alliantie christelijke LHBT’s

14 april 2015 -

LCC Plus, de alliantie van vijf christelijke LHBT-organisaties, sluit op vrijdag 17 april a.s. met een feestelijke eindpresentatie een projectperiode van drie jaar af.

Van 2012-2015 voerden de organisaties met subsidie van het ministerie van OCW een vijftal projecten uit om de sociale acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) in christelijke kring te bevorderen. LCC Plus kijkt met veel voldoening terug op een periode waarin volgens voorzitter Wim van den Engel veel is bereikt.

De focus van LCC Plus lag de afgelopen jaren bij het voortgezet onderwijs, de hulpverlening, en het gesprek tussen sleutelpersonen uit kerk en samenleving. Daarnaast werden christelijke lesbische en biseksuele vrouwen voor het voetlicht gebracht en bouwden de organisaties waardevolle banden op met christelijke LHBT’s uit Oost-Europa. “Ik ben erg tevreden over de resultaten van de afgelopen jaren” zegt Wim van den Engel. “LCC Plus heeft veel kunnen betekenen voor het voortgaande gesprek over geloof en homoseksualiteit binnen allerlei contexten, vooral door mensen gereedschappen voor gesprek en een platform voor dialoog te bieden”.

Het werk van LCC Plus, benadrukt Van den Engel, gebeurt in nauwe samenwerking met allerlei maatschappelijke partners. LCC Plus bracht bijvoorbeeld in samenwerking met MOVISIE een handreiking uit voor de hulpverlening aan christelijke LHBT’s met vragen over geloof en seksuele identiteit. Het COC en GALE (Global Alliance for LGBT Education) leverden trainers die christelijke LHBT’s uit Oost-Europa toerustten voor het bouwen aan hun organisatie en het gesprek met kerkelijke leiders. Op de georganiseerde symposia kon LCC rekenen op waardevolle bijdragen vanuit de kerken, christelijke scholen en hulpverleningsorganisaties.

LCC Plus hoopt het werk van de afgelopen jaren te kunnen voortzetten om zo de opgebouwde contacten en samenwerking verder te kunnen verdiepen en uitbouwen.

De feestelijke eindpresentatie vindt plaats op vrijdag 17 april in de Silokerk, Herenstraat 36 te Utrecht, van 13.30 uur (inloop) tot 17.15 uur (borrel) en is vrij toegankelijk. Aanmelden kan door een mail te sturen aan projectcoördinator Marianne Welten, mwelten@lccprojecten.nl.

[Bron: LCC Plus – Foto Roze Dienst European Forum LGBT Chrisian Groups: Daan Stringer]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, ,