Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

FITNA – COMMENTAAR van het COC

27 maart 2008 -

Het ophangen van homoseksuelen, dat is wat volgens Geert Wilders in zijn film FITNA ons te wachten staat als we de ‘islamisering’ niet stoppen. Daarmee worden angstgevoelens in ons land aangewakkerd. Praktische oplossingen voor de problemen die vandaag spelen als het gaat om homoseksualiteit en geloof biedt de PVV echter niet. ‘Daarom wijst het COC deze aanpak volledig van de hand’, zegt Pascal van der Maas, directeur van COC Nederland.

‘Wilders zegt wel dat hij ‘een nette film’ heeft gemaakt, waarin hij zich slechts ‘aan de feiten’ gehouden heeft en zich niet richt op moslims, maar enkel de Islam aanklaagt, maar dat is bedrieglijk en onjuist’, stelt COC-directeur Van der Maas vast. ‘Dat blijkt uit de opzet van FITNA, maar vooral ook uit het beleid van de PVV als het bijvoorbeeld gaat om het te voeren homo-emancipatiebeleid’.

Dat blijkt – als het om homoseksualiteit gaat – bij de beelden over het toekomstig Nederland. Met de beelden van de gruwelijke executie in Iran van Asgari en Marhoni wordt gesuggereerd dat de ‘islamisering’ van ons land, zoals Wilders dat noemt, uiteindelijk op die manier levensbedreigend zal zijn voor homoseksuelen.

‘Ten onrechte wordt daarmee de indruk gewekt dat executies van homoseksuelen zoals in Iran in de hele moslimwereld plaatsvinden. Dat is echter gelukkig helemaal niet het geval, zeker niet in landen als Turkije en Marokko waar de meeste moslims in Nederland hun wortels hebben’, zegt Van der Maas.

Als het om het thema homoseksualiteit en islam gaat, zien we nu al dat de PVV homoseksuelen gebruikt voor de eigen anti-islam- en anti-moslimpropaganda. ‘De enige bijdrage aan het debat over het homo-emancipatiebeleid van dit kabinet was het benadrukken van het ‘feit’ dat homofoob geweld vooral door Marokkaanse jongeren gepleegd wordt en dat ze daarom Nederland uitgezet moeten worden’, stelt Van der Maas vast.

Daarmee wordt duidelijk dat Wilders zijn pijlen niet enkel richt op de islam – ook al zegt hij dat wel steeds – maar zich wel degelijk ook richt op moslims. Elk onderwerp – ook het homobeleid – wordt enkel daarvoor gebruikt, want een constructieve bijdrage gericht op het geven van uitvoerbare oplossingen blijft achterwege.

‘COC Nederland zet zich in voor een open dialoog met alle groepen en organisaties, op grond van echte feiten, met eerbiediging van de grondrechten die voor allen gelden die in ons land verblijven, gericht op het bevorderen van een fatsoenlijke samenleving waarin mensenrechten gerespecteerd worden, gericht op constructieve oplossingen voor de problemen waar me nu mee geconfronteerd worden’, zegt Van der Maas. ‘Dat leidt tot een aanpak die wel concreet problemen benoemd en helpt op te lossen’.

Als voorbeelden noemt de COC-directeur het politiebeleid als het gaat om het project HateCrimes, het Turkije Project dat dit weekend start tijdens Pink Istanbul en de projecten rond het bespreekbaar maken van homoseksualiteit in etnisch kring. ‘Dat kost tijd, dat kost geld – maar uiteindelijk is dat de enige aanpak die echt helpt’.

‘Democratie is niet voor bange mensen, van parlementariërs mag daarom verwacht worden dat ze niet de angst van mensen door suggestieve beelden aanwakkeren, maar juist draagvlak zoeken voor constructieve oplossingen die we met elkaar moeten zien te vinden’, zegt Van der Maas. ‘Dat doet Wilders niet en daarom wijzen we zijn aanpak volledig van de hand’.

Categorie:
Geloof & cultuur, Jouw belangen
Tags:
,