Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Forum Interventieteam Veiligheid en Jeugd

16 februari 2006 -

Overleg van het Kenniscentrum Lesbisch en Homo-emancipatiebeleid met Forum heeft ertoe geleid dat het interventieteam Veiligheid en Jeugd van Forum zich bereid heeft verklaard om zich in te zetten voor bemiddeling en probleemoplossing bij incidenten waarbij allochtone jongeren homoseksuelen in wijken lastig vallen.

De Forum interventieteams richten zich op spanningen in de multiculturele samenleving. Het interventieteam Veiligheid en Jeugd kan men niet inzetten als het niet gaat over multiculturele spanningen.

De interventieteams van Forum bestaan uit bekende persoonlijkheden die respect genieten in allochtone kring en daar zelf ook veel contacten hebben. De deelnemers zetten zich op vrijwillige basis om om te bemiddelen of te adviseren.

Wat doet het team?

Het adviseert het plaatselijk bestuur en lokale instanties om acties te ondernemen of activiteiten te organiseren zodat veiligheidsproblemen in een gemeente worden voorkomen of beëindigd.
Het team adviseert bij algemene beleidsvragen om overlast, conflicten en andere problemen ver-oorzaakt door jongeren in een gemeente te bestrijden.

Het team zet haar kennis over en contacten binnen migrantengemeenschappen in om problemen rondom jongeren te voorkomen of te bestrijden.

De ervaring met de interventieteams wijst uit dat de advisering het meest succesvol verloopt als de gemeente de zin van extern advies inzit en zelf het team inschakelt. In gevallen waar slachtoffers zelf hulp inroepen, maar geen gehoor vinden bij de gemeente of lokale instanties, kan het zijn dat het externe advies van het team door de gemeente niet op prijs wordt gesteld.

De voorzitter van het team is Peter Lankhorst.

Klik hier voor informatie van het Interventieteam Veiligheid en Jeugd van Forum.

Categorie:
50+, Geloof & cultuur, Jong & school, Jouw belangen
Tags:
,