Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Gastvrijheid 400 jaar na de Dordtse Synode

3 maart 2019 -

In het kader van 400 jaar Dordtse Synode wordt op vrijdag 15 maart ‘Een Roze Ode aan de Synode’ georganiseerd in de Grote Kerk in Dordrecht. Het programma, georganiseerd door Dordrecht Pride, heeft als centrale vraag ‘Hoe gastvrij zijn wij?’ en bestaat uit drie onderdelen: een LHBTI-Congres, een benefietdiner en een thema-avond.

LHBTI-CONGRES

Doel van dit congres is om LHBTI’s meer ruimte te geven om zichzelf te kunnen zijn binnen hun eigen geloof en kerk.

In aanwezigheid van Emancipatie-minister Ingrid van Engelshoven en burgemeester Wouter Kolff van Dordrecht, komen lokale en landelijke kerkleiders, politieke en belangenorganisaties – waaronder COC-voorzitter Astrid Oosenbrug – bijeen om tot een verdrag te komen waarin kerkgenootschappen zich uitspreken voor respect en verdraagzaamheid van een ieder met gelovige LHBTI’s. Dit om te laten zien waar de samenleving staat 400 jaar na de Synode van Dordrecht. Zo’n verdrag is van waarde en ondersteunend voor iedereen die worstelt met het geloof in relatie tot seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

BENEFIETDINER

Aansluitend aan het congres wordt een benefietdiner ten bate van de Stichting Wij de Kerk gehouden. Deze stichting zet zich in voor de positie van LHBTI’s binnen de kerk.

THEMA-AVOND

Dordrecht is van oudsher een gastvrije stad. 400 Jaar geleden was de stad tijdens de synode zeer gastvrij voor alle bezoekers voor deze belangrijke kerkvergadering. Hoe is dat nu 400 jaar later? Er wordt terug gekeken door een historicus en er wordt naar het huidige LHBTI-asielbeleid gekeken. Ook LHBTI-asielzoekers zelf komen aan het woord.

Tevens zal er kunst te zien zijn van kunstenaars die hun eigen werken in hun thuisland niet mogen exposeren, een Nederlandse galerie is zo gastvrij om de kunstenaars hier hun werk te laten tonen.

Een ROZE ODE aan de SYNODE

  • Datum: vrijdag 15 maart 2019
    • LHBTI-Congres – vanaf 16.00 uur
    • Benefietdiner – vanaf 18.00 uur
    • Thema-avond – vanaf 20.00 uur
  • Locatie: Grote Kerk – Lange Geldersekade 2 te Dordrecht
  • Toegang is gratis
  • Voor meer informatie – zie de Facebook-evenementpagina.

[Bron/Ilustraties: Dordrecht Pride]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, , , ,