Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Geen communie-uitreiking na rel homoseksuele Prins Carnaval

20 februari 2010 -

Geen van de bezoekers van de vroege zondagsmis van de in opspraak geraakte pastoor Luc Buyens in Reusel heeft vanochtend de heilige communie ontvangen. Wel werd er een homoseksuele man aangehouden in de kerk. COC Eindhoven, Embrace Pink en SVGK zetten hun protest voort met een oproep om op 28 februari a.s. naar de mis in de Sint Jan in Den Bosch te komen.

Pastoor Buyens, die vorige week het sacrament weigerde aan de openlijk homoseksuele prins carnaval in het Brabantse dorp koos er in overleg met het bisdom Den Bosch voor niemand de hostie te geven omdat enkele speciaal afgereisde gelovige homo’s hem vanochtend mogelijk wilden uitproberen.

‘De heilige communie is een eerbiedwaardige gelegenheid en geen gebeuren dat voorwerp voor demonstratie kan zijn’, legde de pastoor uit. Sommige aanwezige homoseksuelen en andere parochianen verlieten daarop de kerk.

Een homoseksuele parochiaan liep echter naar voren om enkele woorden te spreken met pastoor Buyens. Hij werd door een agent in burger gearresteerd en in de boeien geslagen. Hij is na verhoor weer vrijgelaten.

Aanwezige holebi/transgenderoganisaties zoals het COC en Embrace Pink spraken van een schijnoplossing en kondigden voor volgende week een gang naar de bisschoppelijke kerk in Den Bosch aan. COC Eindhoven en regio had vooraf aan de misviering laten weten geen voorstander van demonstratieve acties te zijn, maar zich vooral op een dialoog te willen richten met de parochianen.

Pastoor Buyens noemde homoseksualiteit in zijn preek ‘een zware zonde’, voegde daar aan toe dat hij niet wil discrimineren, maar dat er voor zowel homo’s als hetero’s grenzen zijn. ‘De kerk heeft de taak om mensen te behoeden voor dreigende fouten die zij uit onwetendheid dreigen te maken’, sprak hij.

Ook vertelde de pastoor hoe homoseksuelen alsnog aan de communie mee kunnen doen. ‘Na elke misstap kan en moet iedere gelovige zich eerst met een oprechte biecht met God verzoenen wil hij of zij toetreden tot de tafel der heren’.

De pastoor legde uit dat hij slechts gewetensvol zijn werk heeft willen doen. Buyens vertelde dat hij in overleg met het bisdom heeft gehandeld en verwees naar richtlijnen van de Nederlandse bisschoppen over de communie.

Kerkgangers die de vele aanwezige media wel te woord stonden, toonden weinig begrip voor het optreden van de pastoor. ‘We snappen er niks van. Maar het kwaad is geschied. Ik ga niet voor de pastoor naar de kerk’, zei trouwe bezoeker Jo Hendrikx. ‘Zo ga je niet met mensen om’, zei een andere parochiaan.

Voor de eucharistieviering deelde het homoseksuele PvdA-raadslid Dick Boonman uit Nuenen roze driekhoekjes uit aan de parochianen. Zijn aanbod werd soms vriendelijk geweigerd en soms enthousiast ontvangen.

Zie verder ons dossier Vaticaan.

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags: