Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Haagse weigerambtenaar stapt naar de rechter

31 augustus 2012 -

Wim Pijl, de bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand in Den Haag die november vorig jaar werd ontslagen  omdat  hij vanwege gewetensbezwaren weigert paren van gelijk geslacht te trouwen, stapt naar de rechter om zijn ontslag aan te vechten. Dat wordt gemeld door de Reformatorisch Maatschappelijke Unie (RMU)  die de weigerambtenaar in deze kwestie juridische bijstand verleent.

De gemeente Den Haag weigert trouwambtenaar Wim Pijl (ChristenUnie-SGP) weer in dienst te nemen, ook al heeft de adviescommissie bezwaarschriften hem onlangs in het gelijk gesteld. De commissie adviseerde de gemeente om het ontslag te herroepen en in te trekken. Dat oordeel is overigens gebaseerd op procedurele gronden – tot een afweging van grondrechten is de commissie niet gekomen.

De adviescommissie heeft volgens de RMU op formele gronden aangetoond dat het gemeentelijke besluit  om Pijl te ontslaan onzorgvuldig is. Voordat Pijl benoemd zou worden, had hij volgens de commissie gewezen moeten worden op het feit dat de gemeente Den Haag geen weigerambtenaren aanstelt.. Daarbij moet overigens opgemerkt worden, dat dit gemeentelijk besluit in 2

007 genomen werd door een gemeenteraad waar Pijl zelf als raadslid namens ChristenUnie/SGP deel van uit maakte. Op dat moment was Pijl als raadslid ook al bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand – maar maakte hij in die functie geen melding van gewetensbezwaren.

Volgens de RMU heeft Den Haag ‘op geen enkele manier aannemelijk weten te maken’ dat Pijl niet gewoon in dienst had kunnen blijven. Kort voor zijn ontslag had hij in een ingezonden brief in het Nederlands Dagblad en daarna in een interview met Trouw laten weten geen huwelijken van paren van gelijk geslacht  te willen sluiten.

Dat stond overigens haaks op een uitspraak van Pijl tijdens een politiek debat in 2010 vlak voor de raadsverkiezingen waarin hij verklaarde zulke huwelijken ‘met tegenzin’ wel te zullen sluiten. Pijl verloor zijn raadszetel bij de verkiezingen – en daarmee ook zijn positie als trouwambtenaar. Kort daarna werd hij opnieuw als bijzonder ambtenaar van de burgerlijke stand benoemd.

De RMU tekent namens Pijl beroep aan tegen het ontslag bij de rechtbank in Den Haag.

[Bron: COC NL]

zp8497586rq
Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, ,