Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Heleen de Boer nieuwe voorzitter LKP

12 december 2014 -

Heleen de Boer is vanaf 1 november 2014 de nieuwe voorzitter van het LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging.

Na het vertrek van de voormalige voorzitter, Wielie Elhorst, per 1 januari 2014 heeft het LKP de tijd genomen om te bekijken wie de nieuwe voorzitter zou willen en kunnen worden. Het bestuur van het LKP is verheugd te melden dat Heleen de Boer vanaf 1 november jl. deze post zal gaan bekleden.

Geloof als verbindende schakel

Heleen de Boer is 50 jaar, juriste, en in het dagelijks leven werkzaam als afdelingshoofd bij de gemeente Haarlem. Zij woont samen met haar partner in Alkmaar. In haar vrije tijd is zij sinds 1996 al bestuurslid van het LKP. In die functie heeft zij zich altijd ingezet om bruggen te bouwen voor LHBT-ers binnen de kerk en in kerkelijke organisaties, daarbij het liefst intensief samenwerkend met andere LHBT-organisaties. Daarbij werkt De Boer op basis van het vertrouwen dat het geloof daarin een verbindende schakel is en niet een onneembare hindernis.

“Het LKP is voor mij een zeer dierbare organisatie en om nu voorzitter te mogen worden van dit LKP, voelt als bijzonder, maar is vooral een mooie uitdaging om daar de komende jaren hard mee aan slag te gaan”, zegt De Boer.

Toekomst

De uitdagingen van het LKP liggen volgens de Boer in het verstevigen van de samenwerking binnen het bestaande netwerk en in het verbreden van dat eigen en reeds bestaande netwerk.

De Boer: “De inzet op tal van terreinen, zoals het onderwijs en hulpverlening, is verbreed en toegenomen. Veel is te danken aan de samenwerking met andere christelijke LHBT-organisaties in verschillende, heel uiteenlopende projecten, gesubsidieerd door het ministerie van OCW. Het is een vliegwiel voor het ineenslaan van de handen met ook niet-christelijke organisaties, zowel internationaal als binnen de Nederlandse multiculturele en –religieuze samenleving. Daarbinnen ziet het LKP graag zijn basisdoel gerealiseerd: een kerk en samenleving met een gelijkwaardige plaats voor iedereen, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit.”

 

LKP-1LKP = de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging. Bij het LKP zijn ongeveer twintig plaatselijke, regionale en landelijke christelijke LHBT-organisaties aangesloten. Het LKP streeft gelijkwaardigheid na voor iedereen, in kerk en samenleving. Het LKP partcipeert in de LCC Plus Projecten, uitgevoerd met subsidie van het Ministerie van OCW. Het LKP is lid van het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen.

[Bron: LKP – Foto Heleen de Boer: printscreen Hetwordtbeter-film 2011]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, ,