Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Hersteld Hervormde Kerk zie af van tucht tegen dominee Burggraaf’

2 mei 2014 -

Op woensdag 30 april jl. publiceerde het Reformatorisch Dagblad een artikel van de hersteld-hervormde dominee Dustin Burggraaf (1980). Na een bezoek aan concentratiekamp Dachau besloot hij tot zijn oproep het taboeop homoseksualiteit in reformatorische kring te doorbreken. Burggraaf worstelde zelf jarenlang met zijn homoseksuele oriëntatie. De LCC Plus – een samenwerkingsverband van christelijke LHBT-organisaties – roept het moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk op tucht jegens dominee Burggraaf achterwege te laten en pastorale betrokkenheid te tonen.

Nu geen tucht, maar pastorale zorg

De LCC Plus organisaties betreuren de reactie van de hersteld-hervormde ouderling M.G. van der Hoeven die op zijn site Het Gekrookte Riet bekend maakt hij in een brief aan het moderamen (bestuur) van de Hersteld Hervormde Kerk gevraagd te hebben om dominee Burggraaf per direct uit zijn ambt te ontheffen. Eveneens betreuren zij de reactie van dr. Jan Hoek (voormalig bestuurslid Stichting RefoAnders), die stelt dat Burggraaf geen voortrekkersrol kan vervullen als hij het aangaan van een homoseksuele relatie niet afkeurt.

De LCC Plus organisaties roepen het moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk op nu geen principiële posities te gaan betrekken noch tuchtmaatregelen te nemen, maar vooral oog te hebben voor de pastorale nood die spreekt uit het artikel van dominee Burggraaf en die representatief is voor wat velen in reformatorische kring doormaken.

René Venema (voorzitter ContrariO): “Wij hopen dat er een tijd komt dat mensen uit reformatorische kring in hun eigen kerken veiligheid ervaren om hun homoseksualiteit een plek te geven. De reformatorische kerken moeten nu actief gaan werken aan een veilige omgeving voor hun homoseksuele en lesbische gemeenteleden.”

Het moderamen van de Hersteld Hervormde Kerk zal zich op de volgende vergadering, eind mei, buigen over de brief van ouderling Van der Hoeven.

Reformatorische kerken in beweging

Homoseksualiteit is al langere tijd onderwerp van gesprek in reformatorische kring. De scriba van de Hersteld Hervormde Kerk dominee Ronnie Mulder herkent het beeld dat Burggraaf in zijn artikel schetst niet, maar erkent in het Nederlands Dagblad (1 mei 2014) dat de ervaringen per gemeente verschillen. Ook dr. Jan Hoek erkent dat lesbiennes en homo’s nogal eens in de problemen komen, omdat zij van tevoren al weten dat zij zullen worden veroordeeld, als zij het gesprek zoeken.

Heleen de Boer (vice-voorzitter van het LKP): “Wij prijzen dominee Burggraaf om zijn moed en hopen dat hij door zijn kerk goed wordt opgevangen in de komende tijd. Dominee Burggraaf spreekt ook van anderen in dezelfde situatie. Wij vermoeden dat het hier slechts om het topje van de ijsberg gaat. Wij hopen daarom dat de Hersteld Hervormde Kerk nu alle prioriteit legt bij pastorale zorg voor lesbiennes en homo’s in eigen kring.

4 mei (Dodenherdenking) en 17 mei (IDAHOT)

Dominee Burggraaf schreef zijn artikel na een bezoek aan concentratiekamp Dachau. Natuurlijk is er geen rechte lijn te trekken vanuit Nazi-Duitsland naar homo’s en lesbiennes in de orthodoxere kerken, maar vandaag de dag bieden veel van deze kerken voor lesbiennes en homo’s geen veilige omgeving en dat doet hen geweld aan.

De LCC Plus organisaties stemmen daarom in met de door Burggraaf geformuleerde noodzaak ook vandaag de dag in deze kerken actief aandacht te besteden aan het (nonverbale) geweld dat lesbiennes en homo’s daar ervaren. Het aantal homoseksuele jongeren uit orthodox-christelijke kring dat aan zelfmoord denkt is veel te hoog, zo blijkt uit onderzoek.

Op 4 mei wordt op het Homomonument in Amsterdam stilgestaan bij alle geweld hoe dan ook tegen lesbische, homoseksuele, biseksuele en trangender mensen, vroeger en nu. Op 17 mei, Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie (IDAHOT), gebeurt dat ter gelegenheid van deze dag ook in de Oranjekerk in Amsterdam. De LCC Plus organisaties prijzen en ondersteunen een ieder die in eigen kring tegen geweld tegen lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders opstaat.

 

LCC Plus ProjectenLCC Plus organisaties bestaan uit de volgende organisaties: LKP, ContrariO, CHJC, Netwerk Mirre en HolyFemales, en voeren met middelen van het ministerie van OCW vijf projecten uit die de sociale acceptatie van LHBT’ers in Nederland en in het buitenland bevorderen. Zie voor meer informatie: LCC Projecten.

[Bron: LCC Plus-organisaties – Illustratie: Printscreen Hersteld Hervormde Kerk]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, , , , , , , , , , ,