Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Homo-christenen meevaren tijdens Canal Parade’

20 augustus 2007 -

Henk van Rhee, nu partijdirecteur en campagneleider van de ChristenUnie, wordt de nieuwe directeur van de stichting Tot Heil des Volks in Amsterdam. Onderdeel van deze stichting is de stichting Different die op bijbelse grondslag homoseksualiteit afwijst. Van Rhee heeft het plan om Different volgend jaar te laten meevaren tijdens de Canal Parade om de ‘dubbele discriminatie’ van homo-christenen aan de orde te stellen. Christelijke homo-organisaties reageren verdeeld op dit initiatief.

Van Rhee heeft ruim vier jaar bij de ChristenUnie gewerkt. Nu de organisatie van de ChristenUnie goed op poten is gezet en er ‘mooie verkiezingsresultaten zijn behaald’, acht Van Rhee het moment gekomen wat anders te doen. ‘Voor de partij breekt nu de fase aan van verdiepen en consolideren. Vanuit het partijbureau heb ik daaraan niet zo veel bij te dragen’.

Praktijk

Formeel gaat de overstap van Van Rhee halverwege oktober in. Tot die tijd is hij al parttime bij de organisatie in Amsterdam aan de slag. Over een opvolger bij de ChristenUnie is nog niets bekend.

Zelf omschrijft Van Rhee zijn overstap als een van ‘de barmhartige christelijk-sociale politiek naar de christelijk-sociale praktijk’. ‘De ChristenUnie gaat via haar voorgangers terug op grondlegger Groen van Prinsterer, terwijl ‘Heil des Volks’ teruggaat op het werk van ds. Jan de Liefde. Beide mannen uit de negentiende eeuw kenden elkaar van de vriendenkring van het Reveil’.

Stichting Tot Heil des Volks kent verschillende deelorganisaties die zich bezighouden met hulpverlening en opvang van zwakken in de samenleving. Zo zijn er jeugdhotels, is er opvang van dak- en thuislozen en hulp aan prostituees (het Scharlaken Koord).

Different

Ook is er de stichting Different waar hulp wordt geboden aan homo’s die vanuit hun christen zijn tegen homoseksualiteit strijden. Different, voorheen EHAH (Evangelische Hulp aan Homofielen), is aangesloten bij Exodus International, een internationale evangelische organisatie die onderdeel is van de zogenaamde ex-gaybeweging.

Op bijbelse gronden wordt homoseksualiteit afgewezen en wordt therapie aangeboden om tot een heteroseksuele leefstijl te komen. Ook Different biedt dit soort trainingen aan.

Verder is de stichting bekent van het lespakket

Helemaal Anders

. In dat lespakket gericht op het reformatorisch onderwijs wordt op bijbelse grondslag voorlichting gegeven over homoseksualiteit.

Canal Parade

Van Rhee heeft nu al een ideetje voor volgend jaar. Als dan weer de jaarlijkse Gay Parade wordt gehouden met de botenparade door de Amsterdamse grachten, overweegt hij een bootje te laten meevaren waarin aandacht wordt gevraagd voor de ‘dubbele discriminatie’ waarmee de christen-homo’s te kampen hebben.

Dit voornemen van Van Rhee is opmerkelijk, als je bedenkt dat het Nederlands Dagblad aan de vooravond van de afgelopen Canal Parade deze happening in een hoofdredactioneel commentaar als een uitdrukking van het moderne ‘Sodom en Gomorrha’ omschreef en het Reformatorisch Dagblad de Gay Pride ‘vreselijk Goddeloos en hemeltergend’ noemt.

Gepaste afstand

Volgens RefoAnders heeft Van Rhee op een ‘geweldige manier’ een statement gemaakt. ‘Christenhomo’s moeten volgend jaar meevaren’, zegt Johan Quist, woordvoerder van RefoAnders. ‘Op gepaste afstand’. Dat symboliseert volgens hem de plaats van christenhomo’s in de homowereld. ‘Wel aanwezig, maar niet meegaand’.

Quist staat ‘afkeurend’ tegenover de Gay Pride. Ondanks de bandeloosheid van het evenement vindt hij dat christenen ook daar hun Boodschap moeten uitdragen. Hij wijst op de Christenreis van Bunyan. ‘Wie liep er in de stad IJdelheid? Evangelist. En was het niet Jezus Zelf Die tollenaren en zondaren opzocht?’ Quist zou op de parade willen laten horen dat Christus ons leven leidt. ‘God wil zelfs in liefde omkijken naar homo’s’.

De RefoAnders-woordvoerder erkent dat deelname vragen zou oproepen in de kerkelijke doelgroep waar hij zich op richt. ‘Het is gewaagd aanwezig te zijn. Je mag echter niet weglopen voor je verantwoordelijkheid. Zaait aan alle wateren. Ik neem aan dat iedereen Tot Heils des Volks kent en hun motivatie om aanwezig te zijn’.

Quist zegt al langer kritisch actief te zijn in de homowereld. ‘Ik heb meegewerkt aan het opstellen van het beleidsplan voor Roze Zaterdag en daar mijn stem laten horen’. Verder heeft hij in de homobeweging geprotesteerd tegen de ondermijning van de christelijke identiteit van scholen.

Niet samen

Erik Bolks van Contrario, de vereniging van christenhomo’s in de gereformeerde kerken, vindt het een ‘ludiek’ en ‘dapper’ idee om mee te varen. Bolks staat sympathiek tegenover deelname aan het homo-evenement. De Gay Pride is volgens hem ‘niet alleen een bonte verzameling van bandeloosheid’.

Bovendien is het mogelijk een eigen boodschap te laten horen. Hij zou respect willen vragen van de homobeweging voor christenhomo’s. ‘Zij kijken sowieso al neerbuigend op christenen neer, zeker als ze ook nog eens homo zijn’.

‘Het is goed om de dubbele discriminatie, vanuit de maatschappij én vanuit de kerken, aan de orde te stellen. Er is bij beide natuurlijk wel degelijk een probleem’.

Uiteindelijk ziet Bolks zijn vereniging toch niet samen met Tot Heil des Volks in een boot stappen. ‘Wij richten ons op de kerken, zij richten zich op de maatschappij. Bij onze doelgroep zou deelname veel uitleg vragen. De Gay Pride is niet de meest geschikte plek om kerkmensen te bereiken. De goodwill die we hebben opgebouwd in de kerken zou in een klap verdwenen zijn’.

Crisistijd

Binnen Tot Heil des Volks rommelde het enige tijd, na het ontslag van een aantal werknemers en het instellen van een interim-directie in januari dit jaar, bestaande uit Anne-Marie Molenaar en Krijn de Jong.

Enkele werknemers hebben enige tijd geleden een eigenhandig geschreven rapport verspreid, waarin directie en bestuur van Tot Heil des Volks worden beschuldigd van fraude, belangenverstrengeling en mismanagement. Bestuursvoorzitter dr. R. Seldenrijk sprak in april in een interne memo van een ‘crisistijd’.

Henk van Rhee liet voorafgaand aan zijn besluit directeur te worden een onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar de beschuldigingen. De resultaten van dat onderzoek waren bemoedigend, zegt Van Rhee. Volgens hem bleek het een ‘loos verhaal’. ‘De accountant liet geen spaan heel van de beschuldigingen’.

Profiel

Henk van Rhee studeerde staats- en bestuursrecht en was onder meer eindredacteur van de actualiteitenrubriek Tijdsein van de Evangelische Omroep (EO), directeur Voorlichting bij het ministerie van Justitie en daarna acht jaar gewerkt als zelfstandig consultant en interim-manager.

In 2004 kondigde Van Rhee ook al zijn vertrek bij de ChristenUnie aan. Hij zou EO-vertegenwoordiger in de hoofdredactie van Netwerk worden. Van Rhee trok die beslissing weer in, nadat hem duidelijk was geworden dat er bij de EO te weinig draagvlak bleek te zijn gecreëerd om een effectief functioneren als Netwerk-hoofdredacteur mogelijk te maken.

Bestuurlijk is Van Rhee onder andere actief in de Juristenvereniging Pro Vita (juridische actie ter bescherming van kwetsbaar menselijk leven), de Stichting Christian Associates International (opstarten van kerken in geseculariseerde wereldsteden) en de Stichting Casa Abigail (pastorale en psychische hulp aan voorgangers, evangelisten en zendelingen). Henk van Rhee is 50 jaar, gehuwd en vader van 5 kinderen. Hij is lid en ouderling van de Nederlands Gereformeerde Kerk in Breukelen.

…uit de kast

Voor de ChristenUnie komt de overstap op een ongelukkig moment. Binnen de partij geldt Van Rhee als zwaargewicht en als rechterhand van Rouvoet, zeker nu de partij sinds afgelopen voorjaar deelneemt aan het kabinet.

‘Het managementteam op het bureau is prima op orde

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, , , , , , ,