Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Homoseksualiteit op school – minister krijgt rapport

22 september 2003 -

Homoseksuele en lesbische docenten hebben vaker last van ongepaste nieuwsgierigheid naar hun privé-leven dan hun heteroseksuele collega. Ook krijgen zij hierover vaker spottende opmerkingen te horen. Voor leerlingen is het ook niet makkelijk. Minister Van der Hoeven ontvangt donderdag 25 september drie rapporten over homoseksualiteit in het onderwijs.

Homoseksuele en lesbische docenten hebben vaker last van ongepaste nieuwsgierigheid naar hun privé-leven dan hun heteroseksuele collega. Ook krijgen zij hierover vaker spottende opmerkingen te horen. Van collega’s, maar vooral van leerlingen. Dit begint al op de basisschool en komt het meest voor op VMBO scholen. Op scholen met duidelijke regels over omgangsvormen en een gericht diversiteitsbeleid wordt homoseksueel onderwijspersoneel aanmerkelijk minder vaak gediscrimineerd. Dit zijn enkele uitkomsten van het onderzoek ‘Beter voor de klas, beter voor de school’, uitgevoerd in opdracht van de AOb, het APS en het COC.

Minister Van der Hoeven ontvangt dit rapport donderdag 25 september uit handen van AOb-voorzitter Walter Dresscher en COC-voorzitter Henk Beerten.Vervolgens biedt de Inspecteur-Generaal van het Onderwijs, Kete Kervezee, de brochure ‘Iedereen is anders’ aan. Het onderzoek vond plaats in het kader van Enabling Safety for LesBiGay Teachers, een project dat mede mogelijk gemaakt wordt door het Europees Sociaal Fonds en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Dit onderzoek, het eerste in zijn soort, brengt de werkbeleving van homoseksueel en lesbisch onderwijspersoneel in kaart en vergelijkt dit met de werkbeleving van hun heteroseksuele collega’s. Het onderzoek toont aan dat homoseksueel onderwijspersoneel op scholen met een duidelijk seksueel diversiteitsbeleid beter functioneert en minder last heeft van discriminatie, dan het personeel op scholen waar dit beleid ontbreekt.

Vijftien procent van de homoseksuele werknemers in het onderwijs praat nooit over persoonlijke zaken die met homoseksualiteit te maken hebben. Biseksuelen blijken helemaal niet te praten over hun seksuele geaardheid. Docenten die wel ‘uit de kast’ gekomen zijn ervaren het toch nog als bijna onmogelijk om er in de klas over te praten of om op het schoolplein de partner een afscheidskus te geven. Ook geven zij aan dat hun gezagsrol in de klas nogal eens belemmerd wordt door de houding van de leerlingen tegenover hun seksuele voorkeur. Twaalf procent van de mannen en vier procent van de vrouwen geeft aan vanwege hun seksuele geaardheid wel eens voor een baan in het onderwijs geweigerd te zijn

Duidelijk beter gaat het op scholen die een gericht diversiteitsbeleid voeren. Voor leerlingen is het van belang dat er heldere regels zijn omtrent omgangsvormen en dat onacceptabel gedrag direct aangepakt wordt. Verder heeft het positieve invloed op de werkbeleving van homoseksueel onderwijspersoneel als naast de leerlingen ook de ouders en de collega’s direct aangesproken worden als zij zich intolerant, kwetsend of discriminerend gedragen. Op scholen die zorgdragen voor bovengenoemde aspecten hebben niet alleen homoseksuele mannen en vrouwen een betere psychische en lichamelijke gezondheid, maar blijkt ook heteroseksueel personeel een positievere werkbeleving en een betere psychische en lichamelijke gezondheid te hebben.

De Inspectie van het Onderwijs onderstreept het belang van een veilig schoolklimaat. Zij gaat dan ook het toezicht op het veiligheidsbeleid en specifiek op homodiscriminatie verscherpen. Alle scholen krijgen hierover van de inspectie de brochure ‘Iedereen is anders’ toegestuurd.

Naast het rapport bieden de AOb, de APS en het COC ook de brochure ‘Een regenboog van kansen’ aan de minister aan. Hierin committeren onderwijsorganisaties zich aan de bestrijding van homodiscriminatie.

Categorie:
Geloof & cultuur, Jong & school, Jouw belangen
Tags: