Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Homoseksuele heilssoldaten doen hun verhaal

5 mei 2011 -

Territoriaal Commandant Hans van Vliet van het Leger des Heils neemt op vrijdag 13 mei 2011 het eerste exemplaar in ontvangst van de bundel Uniform uit de kast. Daarin doen homoseksuele (oud-) heilssoldaten – vrouwen en mannen – hun verhaal.

De bundel wordt mogelijk gemaakt door het Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP) en COC Nederland, in het kader van project De Dialoog.

De ervaringen van homoseksuele heilssoldaten die auteur Joël Batenburg optekende, lopen sterk uiteen. ‘Ze staan vierkant achter ons, wij horen erbij en doen aan alles mee,’ is de ervaring van twee lesbische heilssoldaten uit Amsterdam. Maar een dankdienst voor het huwelijk van twee homoseksuele heilssoldaat uit Assen werd op het laatste moment afgeblazen.

Mensen van vlees en bloed

LKP en COC achten het van groot belang dat homoseksuele heilssoldaten in de bundel zélf aan het woord komen. ‘Het Leger des Heils staat niet ondubbelzinnig achter al haar homoseksuele soldaten’, zegt Vera Bergkamp (voorzitter COC Nederland). ‘Juist de persoonlijke verhalen van mensen van vlees en bloed kunnen daar verandering in brengen. Het is dan ook van groot belang dat Territoriaal Commandant Van Vliet de bundel in ontvangst neemt en zo aangeeft naar hen te willen luisteren.’

Een veilige plek

‘Alle homoseksuele heilssoldaten en Legervrienden moeten zich binnen de geloofsgemeenschap van het Leger des Heils veilig kunnen voelen. Met het in ontvangst nemen van Uniform uit de kast steekt het Leger des Heils in Nederland hiervoor zijn nek uit. Dat is nog niet voldoende maar wel bijzonder moedig’, aldus Wielie Elhorst (voorzitter van het LKP en zelf oud-heilssoldaat).

Programma

De uitreiking van het eerste exemplaar van Uniform uit de kast vindt plaats in de korpszaal van het Leger des Heils in Almere. Wielie Elhorst en Vera Bergkamp overhandigen de bundel aan Territoriaal Commandant commissioner Hans van Vliet, die de leiding heeft binnen de Nederlandse afdeling van het Leger. Ook ontvangt Van Vliet een serie aanbevelingen van LKP en COC over omgaan met homoseksualiteit binnen het Leger. De dag wordt afgesloten met een besloten gesprek tussen de Legerleiding, homoseksuele heilssoldaten, LKP en COC over het bieden van een veilige plek aan homoseksuelen.

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags: