Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Hulpverlener Different overgeplaatst

19 maart 2012 -

De Different-hulpverlener in het SBS-programma Undercover in Nederland krijgt een andere functie. De man reageerde volgens directeur Henk van Rhee van Tot Heil des Volks/Different wel pastoraal, maar te weinig professioneel. Dat meldt het _Nederlands Dagblad_.

SBS stuurde een man – die zich voordeed als een christen die zich ‘niet prettig voelt’ met zijn homoseksualiteit – naar de Different-vestiging in Barneveld met de vraag hem te genezen van zijn homoseksualiteit.

De Different-hulpverlener zei dat homoseksualiteit ‘niet is zoals God je gemaakt heeft’. Hij presenteerde zichzelf als ‘ervaringsdeskundige’ en als ‘bewijs’ dat de Different-therapie ‘verandering’ kan brengen, want de hulpverlener is inmiddels met een vrouw getrouwd en heeft kinderen.

Directeur Henk van Rhee erkent dat de Different-hulpverlener zich ‘zakelijker en professioneler had moeten opstellen’ door bijvoorbeeld ‘niet te gaan preken dat God mannetjes en vrouwtjes heeft gemaakt’. Van Rhee verklaart dat door te zeggen dat Tot Heil des Volks een ‘orthodox-christelijke instelling’ is, maar dat zegt volgens Van Rhee niets over de Different-therapie. ‘Wat deze medewerking zegt, is iets wat nog valt onder het oude regime’, zegt Van Rhee.

De hulpverlener zal worden aangesproken op zijn aanpak, aldus Van Rhee. Hij zal in de toekomst niet langer worden ingezet in het GGZ-traject. ‘Deze medewerker heeft vooral pastorale kwaliteiten’, volgens Van Rhee. ‘Hij zal in de toekomst daarop worden ingezet en niet langer in het GGZ-traject’.

Van Rhee zegt dat de SBS-opnamen dateren van vorig jaar, ‘voor de veranderingsslag die wij op last van de inspectie hebben doorgevoerd’.

Over het advies van de Different-hulpverlener aan de Undercover-medewerker om tegenover de huisarts te verdoezelen dat een verwijzing gevraagd wordt vanwege de ‘worsteling met homo-gevoelens’ en te zeggen dat het iets met ‘seksuele identiteit’ te maken heeft, zegt Van Rhee dat cliënten van Different het vaak ‘uit schaamte’ lastig vinden om tegenover de huisarts over hun homoseksuele gevoelens te beginnen.

Maar volgens Van Rhee kun tegen je huisarts heel goed de internationaal erkende DSM4-terminologie gebruiken en dan ‘spreek je over je seksuele identiteit waar je een probleem mee hebt’. Volgens Van Rhee heeft dat ‘niks met sjoemelen of liegen te maken’.

Mogelijk verwijst Van Rhee hier naar ‘egodystone homoseksualiteit’ (EDH), een DSM-categorie voor psychische problemen vanwege ‘ongewenste homoseksualiteit’. Saillaint punt is echter dat die categorie nog wel in DSM3 stond, maar in DSM4 geschrapt is. Bovendien werd ook in DSM3 uitdrukkelijk gesteld dat homoseksualiteit als zodanig geen geestesziekte is, maar dat cliënten wel psychische problemen kunnen krijgen vanwege externe of geïnternaliseerde homofobie. Daarbij kan de afwijzing van ‘homo-gevoelens’ vanwege godsdienstige overtuigingen een rol spelen. Dat kan enkel betekenen dat een professionele psychotherapeut ook die godsdienstige overtuigingen in de behandeling ter discussie stelt.

Volgens Van Rhee zegt in een reactie in het Radio 1 Journaal dat in de SBS-uitzending ‘wel honderd geknipt is’ om een vertekend beeld van de Different-therapie te geven. Van Rhee zegt dat ‘de echte werkelijkheid over Different’ terug te vinden is in het inspectierapport van begin dit jaar.

COC Nederland dringt er op grond van de SBS-uitzending bij minister Edith Schippers van Volksgezondheid en de Inspectie voor de Gezondheidszorg op aan direct een einde te maken aan de vergoedingen van zorgverzekeraars de Different-therapie.

Zie verder ons dossier Different.

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
,