Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

“Ik kan en wil homo’s niet weren van het avondmaal”

14 december 2013 -

Dat schrijft CGK-predikant Wim de Bruin in een ingezonden brief in het Nederlands Dagblad dit weekend en op zijn blog. De voorganger van de Christelijke Gereformeerde Kerk  ‘De Schuilplaats’ in Purmerend maakt duidelijk dat zijn overtuiging op pastorale gronden fundamenteel botst met het onlangs genomen besluit over homoseksualiteit en homorelaties van de Synode van de CGK.

Dominee De Bruin maakt duidelijk dat zijn standpunt vooral botst met het visiedocument waarin homoseksuele relaties als zondig worden bestempeld en daarom in het uiterste geval dienen te leiden tot uitstoting uit de kerk.

De Bruin is namelijk van oordeel dat het hem ‘niet toekomt te oordelen over iets wat ik niet werkelijk kan begrijpen (homoseksualiteit)’. “En vooral dat het mij niet toekomt te oordelen over de mensen die het betreft”.

Het synodebesluit dwingt De Bruin ‘in een diepe spagaat’, want hij moet van zijn kerk tegen zijn ‘homoseksuele medegelovigen, die ik ook van harte liefheb en als broeder/zuster in Christus herken’, zeggen dat er voor hen ‘geen plaats is aan de tafel van de Heer’.

“Die uitspraak houdt de ontzaglijke werkelijkheid in dat ik hun heb te verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben”, stelt De Bruin vast. “En als ambtsdrager moet ik dat uit naam van Jezus Christus zeggen. Gezien mijn overtuiging mag, kan en wil ik dat niet”

Dat leidt voor De Bruin ook nog tot een ander probleem. Het synodebesluit dwingt hem namelijk om geloofsgenoten die een gelijkgeslachtelijke relatie ‘in liefde en trouw’ zijn aangegaan te zeggen dat ze die moeten verbreken. “Maar als zij het voor God kunnen verantwoorden en Hem niet buiten de relatie houden, wil ik hen niet veroordelen”. De Bruin is bereid om met zulke paren ‘een pittig gesprek te voeren’, maar ‘niet met die uiterste consequentie’.

Wat dan volgens De Bruin overblijft is ‘puur op formele gronden’ – want hij is wel ‘gehouden aan de uitspraak van het kerkverband’ – mensen uit te sluiten van het avondmaal en uit de gemeente te weren. “Pastoraal gezien is er niets onmogelijker dan dat”, stelt CGK-voorganger vast.

Vandaar dat hij ‘uit de grond van mijn hart’ hoopt dat er ‘meer ruimte komt voor meer persoonlijke afwegingen’. “Ik sluit liever tweeduizend mensen te veel in dan dat ik het risico loop dat ik er één ten onrechte uitsluit”.

[Bronnen: Nederlands Dagblad, Blog Wim de Bruin – Illustratie: CGK-logo]

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, ,