Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

In het rood na lobby ‘homohuwelijk’

21 maart 2006 -

Henk Krol, hoofdredacteur van de Gay Krant, zit met een flinke schuld van bijna vier ton. Zijn Stichting Vrienden van de Gay Krant heeft nog rekeningen openstaan voor de jarenlange lobby die is gevoerd voor de openstelling van het huwelijk van paren van gelijk geslacht.

De stichting Vrienden van de Gay Krant heeft sinds 1985 jaarlijks ruim € 25.000,- aan onder meer reiskosten, verzendkosten, juridische adviezen, advocatenkosten en drukwerk uitgegeven. Daardoor zit de stichting, waarvoor alleen Henk Krol hoofdelijk aansprakelijk is, met ruim € 370.000,- schuld.

Aanvankelijk had de stichting ruim € 460.000,- schuld, maar daarvan is inmiddels € 90.000,- ‘kwijtgescholden. Andere schuldeisers wijzen de stichting er herhaaldelijk op dat nota’s nog moeten worden betaald.

‘Dat zorgt voor een bitter nasmaakje bij een feestelijk jubileum’, laat

Henk Krol

weten. ‘Nederland is koploper. Met dit onderwerp staan we internationaal op de kaart. Het was een van de belangrijkste onderwerpen uit de verkiezingscampagne van de Amerikaanse president Bush. In het Vaticaan liggen ze er wakker van en in de hele beschaafde westerse wereld wordt met bewondering gekeken naar wat we hier in Nederland hebben bereikt’.

Krol vreest niet dat er deurwaarders op hem af komen. ‘Ik heb niet de indruk dat iemand dat van plan is, maar ik wil er een streep onder zetten. We wisten dat het een behoorlijke duit zou kosten. We hebben toen gezegd dat we geen geld hadden om het op dat moment te betalen, maar in de toekomst wel. Dus we hebben met pro forma-facturen gewerkt’. De stichting kreeg geen subsidie van de overheid. Krol erkent dat de stichting naïef was door te denken dat lesbische stellen en homoparen een donatie zouden doen om de lobby met terugwerkende kracht te financieren.

Maar een bedelbrief met het verzoek € 50,- te storten of op hun feest een collectebus neer te zetten, leverde weinig op. ‘Als elk paar € 70,- had gestort, zaten we al in de winst’, zegt Krol. ‘Kennelijk dachten de meesten dat het allemaal vanzelfsprekend was. Wie de rekening moet betalen, is dan niet meer van belang’.

Mensen die minimaal € 25,- doneren aan de noodlijdende stichting krijgen het boekje _Nederland kent geen homohuwelijk_, over de zestienjarige strijd van de stichting gratis thuisgestuurd. Het gironummer van de Stichting de Vrienden van de Gay Krant in Best is 3940.

De Stichting Vrienden van de Gay Krant is mede opgericht door wijlen oud-vice-premier Molly Geertsema (VVD). In de jaren ’80 en ’90 werd een intensieve strijd gevoerd voor de openstelling van het huwelijk voor paren van gelijk geslacht in Nederland. Met succes, want op 1 april 2001 werd dat doel bereikt. Maar tegelijk zit de stichting met een schuld. Het bestuur wordt gevormd door Henk Krol in de functie van voorzitter en zijn 81-jarige vader als secretaris/penningmeester. De laatste zegt gestopt te zijn met het werk.

Krol hoopt dat ter gelegenheid van het jubileum van het ‘homohuwelijk’ er voldoende geld zal binnenkomen op gironummer 3940 om financieel schoon schip te maken. De stichting hoopt daarna met eigentijdse problemen, zoals de broodnodige discussie over homoseksualiteit binnen diverse culturen, aan de slag te kunnen gaan. Om dat te kunnen gaan doen zoekt de stichting ook enkele nieuwe bestuursleden.

Categorie:
Geloof & cultuur, Jouw belangen
Tags:
,