Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kardinaal Eijk: ‘Homo’s moeten zich houden aan de onthouding’

17 oktober 2014 -

Dat zegt kardinaal Eijk in een interview tijdens de bisschoppensynode in Rome waar hij de Nederlandse kerkprovincie vertegenwoordigd. Volgens de kardinaal wil een meerderheid van de deelnemers aan de synode geen verandering van de kerkleer over seksualiteit en wil ook paus Franciscus dat niet.

Kardinaal Eijk heeft voorafgaande en tot nu toe gedurende de bijzondere bisschoppensynode gezwegen, maar doorbreekt dat vandaag met een persconferentie in de Friezenkerk in Rome. Wat zijn persoonlijke inbreng is geweest tijdens de synode wil hij echter nog steeds niet bekend maken.

Afgelopen maandag werd het werkdocument dat als tussenbalans van de synode geldt gepubliceerd. In dat stuk werd opvallend mild over homoseksualiteit gesproken en dat gaf hoop dat er veranderingen op komst zijn. Eijk ontkent dat en vindt dat de tekst van het werkdocument moet worden aangepast, zodat het meer in lijn is met de kerkleer. “Het document is een verslag van wat gezegd is en dat kan dus ook de mening zijn van een minderheid”, stelt de kardinaal.

Eijk maakt duidelijk dat de meeste bisschoppen juist gewaarschuwd hebben ‘erg voorzichtig’ om te gaan met het onderwerp homoseksualiteit. “We moeten een pastorale zorg vinden die in staat is die mensen op het Evangelie gebaseerd levenspad te brengen”, zegt kardinaal Eijk. En over dat levenspad is Eijk ook duidelijk: “Homo’s moeten zich houden aan de onthouding.”

De kardinaal zegt dat de sfeer tijdens de synode ‘zeer broederlijk is, hoewel er spanningen en meningsverschillen zijn’. Volgens Eijk is er echter wel een duidelijke meerderheid onder de deelnemers aan de synode om vast te houden aan de bestaande pastorale praktijk en kerkleer over seksualiteit, gezin en huwelijk. Eijk zegt dat hij tot die meerderheid behoort en dat ook paus Franciscus geen verandering van de kerkleer wil. Eijk waarschuwt daarom dat mensen ‘geen overspannen verwachtingen’ van de paus moeten hebben.

Wat wel kan veranderen, volgens Eijk, is wijze waarop de kerkleer verkondigd wordt. Dankzij de discussies tijdens de synode zou de toon over veel onderwerpen – waaronder over homoseksualiteit – milder kunnen worden, denkt Eijk, maar daar blijft het dan ook bij.

COC Nederland verwacht nog altijd van kardinaal Eijk dat hij als hoofd van de Nederlandse Rooms-Katholieke kerk concreet vorm gaat geven aan de mildere toon over homoseksualiteit in het tussenrapport van de synode.

[Bron: COC NL, ANP, Katholiek Nieuwsblad – Foto kardinaal Eijk – met toestemming van Aartsbisdom Utrecht]

Zie ook:

‘Positieve ontwikkelingen’ rond homoseksualiteit in Rooms-Katholieke kerk

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, , , ,