Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Kerken presenteren verklaring tegen anti-homogeweld

16 mei 2011 -

Vertegenwoordigers van zeventien Nederlandse kerkgenootschappen presenteerden op dinsdagmiddag 17 mei – Internationale Dag tegen Homo/Transfobie – een gezamenlijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen.

Het document – een internationale primeur – kwam tot stand op verzoek en onder begeleiding van COC Nederland en het Landelijk KoördinatiePunt groepen kerk en homoseksualiteit (LKP).

‘Met het afkeuren van geweld zijn we er nog niet, maar dit is wel een eerste, concrete en belangrijke stap van de gezamenlijke kerken in het omgaan met homoseksuelen binnen de kerk’, aldus voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland.

‘Vooral het feit dat de kerken fouten uit het verleden erkennen en, naast fysiek geweld, ook psychisch en verbaal geweld veroordelen, is van groot belang voor homoseksuelen in deze geloofgemeenschappen. Ook is het winst dat de kerken aangeven hun collega’s in homofobe landen als Letland en Oeganda te zullen aanspreken’, stelt voorzitter Wielie Elhorst van het LKP.

De kerkelijke verklaring wordt ondertekend door de Nederlands Gereformeerde Kerken, de Zevende-dags Adventisten, de Doopsgezinden, de Remonstranten en door de Raad van Kerken namens de daarbij aangesloten kerkgenootschappen – waaronder de Rooms-Katholieke Kerkprovincie en de Protestantse Kerk in Nederland).

Een aantal kerkgenootschappen weigert ondertekening. ‘Wij vinden dat laf en getuigen van vooroordelen’, oordelen Bergkamp en Elhorst. ‘Geen kerk kan toch tegen een verklaring tegen geweld zijn?’

De presentatie van de verklaring vond plaats in de Utrechtse Domkerk in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de betrokken kerkgenootschappen.

Minister Marja van Bijsterveldt (OCW, homo-emancipatie) en burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht onderstreepten het belang van de verklaring.

Op 17 mei, de dag van de presentatie, is het de Internationale Dag tegen Homo/Transfobie (IDAHO). IDAHO staat dit jaar in het teken van religie. De kerkelijke verklaring komt tot stand in het kader van het project De Dialoog, dat het gesprek over homoseksualiteit in onder andere godsdienstige kringen stimuleert en faciliteert.
Kerken presenteren verklaring tegen anti-homogeweld
Meer informatie is te vinden op www.idahonederland.nl en via Twittertag #IDAHONL.

Categorie:
Geloof & cultuur, Jouw belangen
Tags: