Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Koninklijke onderscheiding voor Gea Zijlstra

17 mei 2012 -

Gea Zijlstra is geëerd met een koninklijke onderscheiding vanwege haar voortrekkersrol in en jarenlange inspirerende inzet voor de (christelijke) LHBT-beweging.

De Amsterdamse wethouder Andrée van Es reikte de onderscheiding op vrijdag 18 mei uit tijdens de jubileumreceptie van het LKP – de landelijke koepelorganisatie voor de christelijke LHBT-beweging – in de Mozes en Aäronkerk.

Voortrekkersrol

Gea Zijlstra (1941) is al vanaf 1974 betrokken bij de werkgroep Geloof en Levensbeschouwing van het COC. Zijlstra heeft zich als één van de eerste en aanvankelijke weinige gelovige lesbiennes ingezet om te laten zien dat de combinatie van homoseksualiteit en geloof wel mogelijk is.

Ze heeft in die jaren actief deelgenomen aan vele gesprekken en voorlichtingsactiviteiten binnen kerken en scholen. Als kerklid heeft Zijlstra zich ontwikkeld tot een lekentheologe, onder andere door een actieve deelname aan de werkgroep Potten & Theologie.

Met haar grote kennis over geloof en homoseksualiteit heeft Zijlstra ook meegeschreven aan het hoofdstuk ‘Lesbische Levensbeschouwing’ in de in 2009 verschenen Lesbo Encyclopedie.

Een actieve en jarenlange rol heeft Zijlstra gehad als bestuurslid van het LKP, de koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging in Nederland.

Roze Zaterdag – Oecumenische viering

Gea Zijlstra zette zich ook in voor de organisatie en opzet van de oecumenische viering aan het begin van de jaarlijkse Roze Zaterdag.

‘Gea was nooit sterk op de voorgrond aanwezig, maar was door haar nauwgezetheid en doorzettingsvermogen het cement in ons bestuur’, zegt Arie Borgdorff, secretaris van het LKP-bestuur.

Godsdienst en gelijke behandeling

Gea Zijlstra zich in het bijzonder sterk gemaakt in de discussie over vrijheid van godsdienst en gelijke behandeling.

Een concreet voorbeeld daarvan is de behandeling van de Algemene Wet Gelijke Behandeling (AWGB) en de gewraakte enkele-feitconstructie. Zij onderscheidde zich daarin door een groot gevoel voor voorgeschiedenis en scherpe observatie en analyse.

Gea Zijlstra heeft deze deskundigheid ook ingebracht in het politieke lobbywerk van het COC. Vanaf 1988 als lid en vanaf 2004 als adviseur van de Landelijke Werkgroep Politiek van het COC.

‘Voor het COC is Gea’s inbreng dit terrein al tientallen jaren gezaghebbend en inspirerend’, zegt voorzitter Vera Bergkamp van COC Nederland.

Gea Zijlstra is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags: