Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Koninklijke onderscheiding voor Glenn Helberg

30 januari 2013 -

Glenn Helberg heeft afgelopen dinsdag 29 januari een Koninklijke onderscheiding ontvangen.  Onder meer vanwege zijn initiatief voor de eerste Antilliaans-Arubaanse boot tijdens Canal Parade, om zodoende seksuele diversiteit in de Caribisch-Nederlandse gemeenschap een gezicht te geven en te ‘normaliseren’ en  homo-emancipatie en acceptatie te bevorderen.

Glenn Helberg ontving de decoratie Ridder in de Orde van Oranje Nassau uit handen van de Amsterdamse wethouder Andree van Es na afloop van de theatervoorstelling Geniale Anarchie, waar hij zelf in meespeelde. De in Curaçao geboren en getogen Glenn Helberg kreeg in een vol Paradiso de onderscheiding onder meer vanwege zijn jarenlange vrijwillige inzet als voorzitter van het Overlegorgaan Caribische Nederlanders (OCAN).

Glen Helberg heeft zich bijzonder verdienstelijk ingezet voor de maatschappelijke positie van Antilianen en Arubanen in Nederland en in het Koninkrijk. Hij heeft diverse taboeonderwerpen binnen de Caribisch-Nederlandse gemeenschap aan de orde gesteld zoals de problematiek rond ‘afwezig vaderschap’. Hij heeft het belang van vaders in de opvoeding bij diverse organisaties geagendeerd, wat heeft geleid tot een breed gedragen motie in de Tweede Kamer voor een ‘meer dwingende vaderregistratie”. Hij heeft tevens het initiatief genomen voor de landelijke “Stop the violence mars en manifestatie”. Deze mars en manifestatie waren tegen geweld tegen homoseksuelen. Hij is de initiator van de eerste Antilliaanse boot bij de Canal Parade tijdens de Amsterdamse Gay Pride om zodoende seksuele diversiteit in de Caribisch-Nederlandse gemeenschap een gezicht te geven en te normaliseren.

Glenn Helberg adviseert sinds 2002 de Stichting Welzijnsbevordering Antilianen Arubanen (SWA). Hij is betrokken bij het bedenken, adviseren en uitvoeren van verschillende projecten en activiteiten met en vanuit de stichting. Hij zet zich in om de negatieve berichtgeving en beeldvorming met betrekking tot Antillianen in de media met goede argumenten en slagvaardigheid om te zetten in een positieve beeldvorming.

Momenteel is Glenn tevens lid van de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens, alsmede lid van het Zevenmanschap van het College van B&W van Amsterdam, een onafhankelijke klankbordgroep die zich inzet voor meer hoffelijkheid, tolerantie en verbinding in de stad.

Sinds 1981 geeft de heer Helberg lezingen en workshops over de bestrijding van etnische profilering. De lezingen worden door het hele land gegeven en worden zeer gewaardeerd.

[Bron: OCAN/Gemeente Amsterdam]

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, ,