Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Maak einde aan getreiter op heteronormatieve werkvloer’

18 juni 2009 -

Het rapport Discriminatie mag je het niet noemen dat op vrijdag 19 juni door de Commissie Gelijke Behandeling gepubliceerd is, toont aan dat veel homoseksuele mannen en lesbische vrouwen last hebben van getreiter op de werkvloer.

‘Dat lijkt oppervlakkig niet zo ernstig, maar het gaat hier om een subtiel mechanisme van uitsluiting, stereotypering en latente discriminatie’, zegt Vera Bergkamp, vice-voorzitter van COC Nederland. Het COC pleit er voor dat de overheid, de werkgevers- en werknemersorganisaties de aanbevelingen oppakken om een einde te maken aan de heteronormatieve werkcultuur.

Uit het onderzoek van de Commissie Gelijke Behandeling blijkt dat ongeveer tien procent van de werknemers last heeft van expliciete discriminatie op grond van seksuele voorkeur. Lesbische vrouwen hebben veel meer last van ontwijken, negeren, niet serieus genomen worden, seksuele toespelingen en roddelen dan homoseksuele mannen.

Homomannen ervaren de meeste uitsluiting in typische mannenberoepen. ‘De portretten van homoseksuele bouwvakkers zoals ze onlangs in _L’Homo_, het homoblad van Linda, stonden, zijn daar een sprekende illustratie van’, zegt Vera Bergkamp.

Traditionele vrouwensectoren zoals het ziekenhuis zijn duidelijk homovriendelijker dan mannensectoren zoals de transportsector. Daar zijn opmerkingen als ‘hé homo!’ en ‘ik zou niet durven bukken voor jouw bureau’ niet van de lucht en lopen homo’s het risico het pispaaltje te worden.

Elke homoseksuele of lesbische werknemer moet zich op elke nieuwe werkplek opnieuw de vraag stellen ‘kom ik uit de kast of niet?’. De onderzoekers stellen vast dat de heteronormatieve werkvloer openheid van zaken over iemands seksuele voorkeur verlangt, maar ze kunnen daarover geen sluitend advies geven aan homoseksuele of lesbische werknemers. Ze constateren echter wel dat zowel zwijgen als openheid als ‘overlevingsstrategie’ negatieve uitkomsten kan hebben.

‘Wie zwijgt kan daardoor intern verscheurd raken met negatieve gevolgen voor de psychische gezondheid en wie er voor uitkomt, loopt het risico het mikpunt van pesterijen te worden of krijgt de rol van ‘voorlichter’ opgedrongen’, stelt Bergkamp vast op grond van het onderzoek.

COC Nederland pleit er voor dat de aanbevelingen uit dit rapport opgepakt worden door de overheid en werkgevers- en werknemerorganisaties. ‘Dat is ook in hun eigen belang, want een bedrijf waar homoseksuele en lesbische werknemers zich veilig voelen, heeft een bedrijfscultuur waar iedereen zich prettig en veilig kan voelen en dus optimale prestaties kan leveren’, zegt de COC-vicevoorzitter.

Dit rapport zou ook een aansporing moeten zijn voor de overheid om een gericht diversiteitsbeleid te voeren waar ook homoseksualiteit in wordt opgenomen. Het beleid van minister Ter Horst richt zich nu voornamelijk op vrouwen en allochtonen, op streefcijfers voor een evenwichtige samenstelling van het ambtenarenbestand en het doorbreken van het glazen plafond voor vrouwen in hogere functies.

‘Allemaal belangrijke zaken, maar de aandacht zou zich veel meer moeten richten op het doorbreken van de heteronormatieve werkcultuur’, zegt Bergkamp. ‘De oprichting van roze diversiteitsnetwerken die al bestaan in het bedrijfsleven en bij het ministerie van Justitie zijn daarvoor een goed middel’.

Het COC pleit er voor dat minister Plasterk de oprichting daarvoor actief gaat bevorderen en meer geld vrijmaakt voor de Gay Straigt Alliantie waarin COC en FNV samenwerken om de acceptatie van homoseksualiteit op de werkvloer te bevorderen.

Zie verder ons dossier Bedrijfsleven.

Categorie:
Geloof & cultuur, Jouw belangen
Tags:
,