Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Meer steun nodig voor Marokkaans- en Turks-Nederlandse LHBT’s

5 december 2014 -

De Rijksoverheid moet meer steun geven aan Marokkaans- en Turks-Nederlandse LHBT’s. Dat stelt COC Nederland in reactie op het vrijdag verschenen rapport De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Het SCP presenteert ernstige cijfers over de slechte acceptatie van LHBT’s in Turks- en Marokkaans- Nederlandse kringen. De acceptatie lijkt onder jongere generaties nauwelijks te verbeteren. Ook in orthodox-christelijke en moslimkringen is het relatief slecht gesteld met de acceptatie van LHBT’s.

Loden last

“Tienduizenden Marokkaanse- en Turks Nederlandse LHBT’s gaan zwaar gebukt onder de loden last van gebrekkige acceptatie”, reageert COC-voorzitter Tanja Ineke op de SCP-cijfers. “De Rijksoverheid moet daarom het groeiende aantal LHBT-initiatieven uit deze kring steunen, want Marokkaanse- en Turks Nederlandse LHBT’s zijn zelf het best in staat om verandering teweeg te brengen.”

De COC-voorzitter doelt op initiatieven als de Marokkaanse- en Turkse boot tijdens de Amsterdam Gay Pride, groepen van moslim-LHBT’s zoals Ma’ruf en Haardvuuravonden en biculturele LHBT-gemeenschappen zoals Respect2Love en Trans United van het COC. Vanuit deze initiatieven kunnen biculturele- en moslim LHBT’s zelfvertrouwen opbouwen, het gesprek binnen hun gemeenschappen aangaan en acceptatie bevorderen.

Het COC voert momenteel vruchtbare gesprekken met de ministeries van SZW en OCW over een partnerschap om dit soort initiatieven beter te ondersteunen.

SCP - De acceptatie van homoseksualiteit door etnische en religieuze groepen in Nederland - novermber 2014 KLEIN‘Homoseksualiteit is verkeerd’

Volgens het SCP-onderzoek vindt de helft van de Turkse en Marokkaanse Nederlanders homoseksualiteit verkeerd, tegenover één op de tien autochtone Nederlanders. Driekwart zou er een probleem mee hebben als hun kind een partner zou hebben van hetzelfde geslacht (één op de zes autochtone Nederlanders).

De jongere generatie migranten staat iets positiever tegenover LHBT’s, maar de vooruitgang is beperkt. Zo heeft driekwart van zowel de eerste als de tweede generatie Turkse en Marokkaanse Nederlanders er moeite mee als hun kind zou samenwonen met een partner van hetzelfde geslacht. Een derde van de Turkse en Marokkaanse scholieren zegt dat LHBT’s zouden mogen behoren tot hun vriendenkring; bij autochtone scholieren is dat driekwart.

Uit het SCP-onderzoek blijkt ook dat het in orthodox-gereformeerde en moslimkringen slecht gesteld is met acceptatie van LHBT’s. Zo vindt 53 procent van de moslims en 58 procent van de gereformeerden dat homoseksualiteit (bijna) altijd verkeerd is.

[Bron: COC NL – SCP]

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

FOTO: Deelnemers aan COC’s multiculturele gemeenschap Respect2Love –  Jasper Rens van Es voor Nietalleenanders.nl

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur, homepage
Tags:
, , , , , , , , , , ,