Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Milde uitspraken paus stap in goede richting

29 juli 2013 -

COC Nederland vindt de milde uitspraken over homoseksualiteit van paus Franciscus  ‘een stap in de goede richting’. Paus Franciscus heeft gezegd dat homoseksuelen niet moeten  worden veroordeeld of gemarginaliseerd. De paus deed de uitspraken in een gesprek met journalisten aan boord van zijn vliegtuig op de weg terug van Brazilië naar Rome.

De paus zei dat homoseksuelen ‘onze broeders’ zijn en niet moeten worden gediscrimineerd en gemarginaliseerd, omdat ze een onderdeel zijn van de maatschappij. Hij verwees daarbij naar de universele catechismus van de Katholieke Kerk, waarin staat dat homoseksuele geaardheid niet zondig is, maar homoseksuele handelingen wel.

“We zijn er nog lang niet, maar de toon van de paus over homoseksuelen is vandaag een stuk milder dan die van zijn voorgangers. Dat is beslist een stap in de goede richting”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke.

Door te stellen dat homo’s niet veroordeeld en niet gemarginaliseerd zouden moeten worden en door te spreken over ‘broeders,’ legt de paus volgens Ineke meer nadruk op medemenselijkheid en barmhartigheid waar het gaat om homoseksualiteit. Ineke vindt dat een positieve ontwikkeling. De COC-voorzitter wijst er echter ook op dat  paus Franciscus, toen hij nog aartsbisschop van Buenos Aires was, het ‘homohuwelijk’ betitelde als ‘een project van de duivel.’ Ook maakt de paus nog altijd een scherp onderscheid tussen ‘homo zijn’ en ‘homo doen’.  

Paus Franciscus liet verder weten ook homoseksuele priesters niet te veroordelen. “Als iemand homoseksueel is, van goede wil is en de Heer zoekt, wie ben ik dan om te veroordelen?”, zei de paus.

Italië-redacteur Marc Leijendekker van NRC Handelsblad noemt de uitspraken van de paus ‘heel interessant’.  “In het verleden was de houding van het Vaticaan: verbieden. Homoseksualiteit kwam natuurlijk wel voor, maar je mocht je niet manifesteren als homo. Paus Franciscus zegt nu: ik ga in principe uit van de goede wil. Wie ben ik dan om daarover te oordelen? Dat is een hele belangrijke toevoeging, die iets zegt over zijn houding. Het is een indicatie dat hij zich niet als een autoritaire leider wil opstellen. Hij zei al eerder: ‘We moeten geen controleurs van het geloof zijn, maar de katalysatoren.’ Het is verrassend dat hij er zo in openheid over spreekt. Hij heeft een antwoord gegeven dat haaks staat op dat van voorgaande pausen.”

De vorige paus Benedictus XVI, ondertekende nog een document waarin gesteld werd dat mannen met ‘diepgewortelde homoseksuele gevoelens’ niet mochten worden toegelaten tot seminaries en priesteropleidingen. Franciscus zegt nu dat homoseksuele geestelijken vergeven moeten worden, en dat hun zonden moeten worden vergeten.

[Bron: COC NL, Reuters, NRC Handelsblad – Foto paus Franciscus I: CC-Agéncia Brazil]

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur, homepage
Tags:
, , , , ,