Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Openbaar Ministerie onderzoekt Nashville-verklaring op strafbaarheid

7 januari 2019 -

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat de Nashville-verklaring beoordelen op eventuele strafbaarheid. Op basis daarvan wordt bekeken of er mogelijk een strafrechtelijk onderzoek komt, zegt een OM-woordvoerder aan het ANP. Het College voor de Rechten van de Mens en de antidiscriminatiebureaus in ons land hebben veel meldingen over de Nashville-verklaring gekregen.

Het OM neemt deze stap omdat de verklaring enorm leeft in de samenleving, zegt de woordvoerder. Bovendien hebben meerdere mensen aangekondigd aangifte te gaan doen. Hoelang de beoordeling van het OM gaat duren, is niet bekend.

Het College voor de Rechten van de Mens laat weten meer dan vierhonderd meldingen ontvangen te hebben van mensen die hun zorg uitspreken over de Nashville-verklaring. Mensen voelen zich onheus bejegend als LHBTI’s, met name vanwege de ondertekening door invloedrijke personen. Ook kwamen er enkele reacties binnen van mensen die zich gekwetst voelen door de felle kritiek op de Nashville-verklaring.

Het College is bezorgd over de Nashville-verklaring, omdat iedereen in ons land het recht heeft om veilig zichzelf te kunnen zijn en deze verklaring dit recht inperkt. Tegelijkertijd heeft iedereen in Nederland het recht op vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst. Wanneer dit echter tot gevolg heeft dat mensen worden uitgesloten op school of op de werkvloer omdat zij bijvoorbeeld LHBTI zijn, is dat verboden. Het College houdt daarom de vinger aan de pols of de Nashville-verklaring leidt tot uitsluiting van mensen of groepen. Als je vragen hebt, kun je HIER contact opnemen met het College voor de Rechten van Mens.

Verder hebben tientallen mensen zich bij een antidiscriminatiebureau gemeld vanwege de Nashville-verklaring. Zij voelen zich gediscrimineerd en buitengesloten op grond van hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit. De Landelijke Vereniging tegen Discriminatie (LVtD) noemt het ‘bijzonder spijtig en pijnlijk dat talloze vertegenwoordigers van kerken en politieke partijen de verklaring hebben ondertekend. Wij menen dat het belang om jezelf te kunnen zijn en de gelijkwaardigheid van mensen hierdoor geschonden worden’.

COC Nederland vindt het positief dat het College voor de Rechten van de Mens, antidiscriminatiebureaus en het Openbaar Ministerie de ontwikkelingen rond de Nashville-verklaring nauwgezet volgen en waar nodig ingrijpen. Na overleg met orthodox-protestante LHBTI’s heeft het COC er overigens voor gekozen om de verklaring met argumenten te bestrijden en zelf geen aangifte te doen.

[Bron: COC NL, ANP, College voor de Rechten van de Mens – Foto OM: CC-Mystic Mabel]

Het COC steunt LHBTI’s – Steun jij het COC?

 

 

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, , , , ,