Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Oproep aan Nederlandse bisschoppen: volg barmhartige weg van de paus

8 april 2016 -

Katholieke LHBT’s roepen de Nederlandse bisschoppen op om paus Franciscus te volgen in de weg van barmhartigheid en insluiting die naar voren komt in de pauselijke brief Amoris Laetitia. Als dat gebeurt, zouden LHBT’s zich meer thuis kunnen gaan voelen in Katholieke parochies in Nederland.

De Katholieke LHBT’s – vertegenwoordigd in het Werkverband Katholieke Homopastores (WKHP) en door de koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging (LKP) – roepen de bisschoppen op om de weg die de paus wijst te volgen. Dat betekent dat er gewerkt wordt aan een kerk waar alle gelovigen, ongeacht hun seksuele gerichtheid of genderidentiteit, zich thuis voelen. Een kerk waar niet de kerkleer, maar pastorale barmhartigheid en erkenning van het geweten van de gelovigen voorop staan.

COC: dubbel gevoel

Het COC heeft een dubbel gevoel over de brief van de paus.

De belangenorganisatie vindt het positief dat de paus de deuren van de katholieke kerk meer wil openstellen voor mensen die niet volgens de rooms-katholieke doctrine zouden leven, zoals LHBT’s. Het COC is ook positief over het feit dat de kerkvorst niet de richtlijnen, maar het persoonlijk geweten van de gelovigen doorslaggevend wil laten zijn en dat hij stelt dat niemand voor altijd veroordeeld kan worden.

Het COC betreurt echter dat de paus de leer van de kerk nog altijd niet verandert. Zo blijft het Vaticaan tegen het huwelijk van paren van gelijk geslacht. Ook het feit dat de paus LHBT’s aan blijft duiden met termen als ‘imperfecte katholieken’ vindt het COC pijnlijk. “De paus zou zich de woorden van pater Jan van Kilsdonk ter harte moeten nemen”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Die heeft gezegd dat homoseksualiteit geen afwijking of stoornis is, maar een vondst van de Schepper.”

Amoris Laetitia

De visie van paus Franciscus is neergelegd in zijn brief Amoris Laetitia (= Vreugde van de liefde) die op vrijdag 8 april openbaar werd gemaakt tijdens een persconferentie in Rome. In deze brief – officieel een postsynodale apostolische exhortatie – geeft de paus zijn standpunt over de pastorale omgang met gezin, huwelijk, relaties en seksualiteit, naar aanleiding van twee bisschoppensynodes in 2014 en 2015 over die thema’s.

De bisschoppensynodes hadden de verwachting gewekt dat er voor hertrouwde en LHBT-katholieken een nieuwe wind in de kerk zou kunnen gaan waaien. De brief van de paus gaat vooral over hertrouwde katholieken, maar er kunnen ook conclusies uit worden getrokken voor LHBT’s.

De paus wijst het rigide toepassen van de kerkleer voor hertrouwde katholieken nadrukkelijk af. In plaats daarvan pleit hij er voor dat pastores in oprechte samenspraak met het betrokken echtpaar op barmhartige wijze tot individueel maatwerk komen. Daarbij sluit de paus niet uit dat hertrouwden ook ter communie toegelaten kunnen worden, hetgeen op grond van een strikte toepassing van de kerkleer formeel nog niet is toegestaan. Paus Franciscus merkt in een voetnoot namelijk op dat ‘de eucharistie geen beloning is voor de volmaakten, maar een krachtig medicijn en voeding voor de zwakken’. Sleutelbegrip voor pastorale barmhartigheid is volgens de paus de erkenning van het eigen geweten van gelovigen.

Deze visie van de paus zou ook voor katholieke LHBT’s, hun relaties en gezinnen een verbetering kunnen betekenen. Daarbij moet wel opgemerkt worden dat de paus over homoseksualiteit en de relaties van paren van gelijk geslacht in zijn brief vasthoudt aan de bestaande kerkleer en opvattingen. Dus paren van gelijk geslacht zijn niet vergelijkbaar met het huwelijk van m/v-paren en de zogenaamde ‘genderideologie’ wordt van de hand gewezen. De paus erkent overigens wel – en dat is nieuw – dat mannelijkheid en vrouwelijkheid beide onderdeel zijn van Gods schepping en geen rigide categorieën zijn.

[Bron: COC NL – LKP/WKHP – Foto paus Franciscus: CC-Agencia Brazil]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, , , , , , , ,