Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Oproep Nederlandse bisschoppen openbaarmaking vragenlijst Gezinssynode

14 november 2013 -

In een open brief wordt de Nederlandse bisschoppenconferentie door een aantal voornamelijk katholieke organisaties opgeroepen tot openbaarmaking van de vragenlijst van het Vaticaan voor een volgend jaar te houden wereldbisschoppensynode over het gezin. In de vragenlijst komt ondermeer de omgang met homoseksualiteit aan de orde. Door openbaarmaking kunnen ook katholieke leken hun mening over deze kwesties geven en daarmee bijdrage aan de synode.

De open brief aan de Nederlandse bisschoppenconferentie is ondertekend door het Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP), Stichting Dignity Nederland, de Mariënburgvereniging – vereniging van kritisch katholieken, René Dinklo – de Provinciaal van de Dominicanen, en de Stichting LKP – de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging.

Zij spreken in deze brief de wens uit de onlangs door het Vaticaan uitgevaardigde vragenlijst aan de openbaarheid prijs te geven. In deze vragenlijst wordt onder meer gevraagd naar de omgang van parochies met een thema als ‘homoseksualiteit’. Door de vragenlijst openbaar te maken zullen zoveel mogelijk mensen hun ervaringen en opvattingen kunnen delen.

Inmiddels hebben zowel de Belgische als de Engelse bisschoppenconferenties besloten tot openbaarmaking van de vragenlijst die is toegezonden door Mgr. Lorenzo Baldisseri, de secretaris-generaal van de bisschoppensynode. De Oostenrijkse kardinaal Schönbrunn heeft laten weten de vragenlijst zo breed mogelijk te willen verspreiden. Daarmee geven zij gehoor aan de oproep van Mgr. Baldisseri.

In de open brief wordt deze openbaarmaking van de vragenlijst geprezen en worden de Nederlandse bisschoppen opgeroepen om dat voorbeeld te volgen. De bisschoppen wordt verder gevraagd om verheldering over de procedure die gevolgd wordt als het gaat om het openbaar maken van de vragenlijst in Nederland. Daarnaast wordt melding gemaakt van het voornemen van het WKHP om binnenkort aan de bisschoppen een ‘beredeneerd antwoord’ te geven op vraag 5 in de consultatie over homoseksualiteit. De pastorale brief Tot zegen geroepen die het WKHP eerder schreef,  wordt alvast in vijf vertalingen naar Rome gestuurd.

“Zoveel mogelijk mensen zouden de vragenlijst in moeten kunnen vullen”, zegt WKHP-woordvoerder Theo Kosters. “De commissie die uiteindelijk de wereldbisschoppenconferentie in 2014 gaat voorbereiden, krijgt dan een goed beeld van wat er leeft. Wij begrijpen daarom ook niet waarom de Nederlandse bisschoppen de beslissing over het openbaar maken van de vragenlijst zo lang aan houden.”

De Nederlandse bisschoppen lijken vooralsnog niet verder te willen gaan dan het toesturen van de vragenlijst naar de parochies. Daar zullen parochiebesturen en parochieraden de vragenlijst invullen. De bisschoppen zijn van mening dat ze daarmee voldoen aan de wens van paus Franciscus om ter voorbereiding van de synode de pastorale praktijk rond huwelijk en gezin in kaart te brengen.

De vragenlijst die is uitgevaardigd door het Vaticaan is uniek. Het is voor het eerst dat op deze wijze de bisdommen en parochies van de Rooms-Katholieke Kerk zo breed worden geconsulteerd over allerlei thema’s waarmee rooms-katholieken aan de basis te maken hebben.

De volledige vragenlijst is HIER te vinden – punt 5 bevat de vragen over de omgang met homoseksuelen.

[Bron: LKP – Illustratie: logo Nederlandse Bisschoppenconferentie]

Zie ook: Bisschoppen sturen vragenlijst voor synode rond gezin naar de parochies

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, , , , , , , , ,