Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Oranje Fonds kent 100 duizend euro toe voor versterking biculturele LHBTI-gemeenschap

12 februari 2021 -

Het Oranje Fonds kent 100 duizend euro toe voor versterking van de biculturele LHBTI-gemeenschap in Nederland. Het COC is het Oranje Fonds bijzonder erkentelijk voor deze bijdrage.

Met de ondersteuning van het Oranje Fonds gaat het COC organisaties en initiatieven van biculturele LHBTI’s ondersteunen en versterken. Daarbij staan de kracht en de wensen van die organisaties en initiatieven zélf voorop, want zij kennen de behoeften en uitdagingen van hun doelgroep. Het aantal initiatieven voor biculturele LHBTI’s in Nederland groeide de afgelopen jaren gestaag. Beoogd wordt om vanuit samenwerking circa tien van deze initiatieven te ondersteunen en faciliteren in hun groei.

Daarbij gaat het onder meer om het creëren van meer ontmoetingsmogelijkheden en events, zodat biculturele LHBTI’s er niet alleen voor staan en sterker in hun schoenen staan. Voortrekkers, rolmodellen en ambassadeurs uit de gemeenschap krijgen coaching, advies en ondersteuning aangeboden, zodat ze hun rol en de community verder kunnen versterken.  

Daarnaast is het doel om de gemeenschap als geheel te versterken, door onderlinge samenwerking en uitwisseling tussen de verschillende initiatieven te bevorderen en te faciliteren, kennis en netwerk beschikbaar te stellen en gezamenlijk op te trekken. Verder is er ook expliciete aandacht voor het thema diversiteit en inclusie binnen de LHBTI gemeenschap.

Biculturele LHBTI’s hebben in de witte Nederlandse maatschappij regelmatig te maken met negatieve beeldvorming, vooroordelen en racisme. Een deel van hen ervaart afstand tot de ‘traditionele’ LHBTI-gemeenschap. Ook kan het voor hen moeilijk zijn om in hun eigen omgeving te spreken over seksualiteit en gender, wat regelmatig leidt tot schaamte, dubbele loyaliteitsgevoelens of een dubbelleven. Doel van het project dat het Oranje Fonds ondersteunt, is om deze situatie te verbeteren. Het gaat om een project van twee jaar (2021-2022). Respect2Love, de biculturele LHBTI-gemeenschap van het COC, is één van de partijen die een bijdrage aan het project levert.

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het
beschermpaar van het Oranje Fonds.

[Bron: COC – Foto: Aanwezigen bij een Respect2Love-bijeenkomst in de Shakespeare Club van COC Amsterdam – foto Anja Robertus]

Categorie:
Geloof & cultuur, homepage
Tags: