Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Ouders in dialoog over geloof en seksualiteit

7 juni 2011 -

Op 15 juni organiseert De Dialoog de bijeenkomst ´Opgroeien in Nederland. Praten met je kind over geloof en seksualiteit´ in De Kandelaar in Amsterdam Zuidoost. De bijeenkomst brengt ouders met verschillende godsdienstige en culturele achtergronden samen om deze thema’s binnen de opvoeding van hun kinderen bespreekbaar te maken.

In veel gezinnen blijkt het thema ‘seksuele diversiteit’ taboe, of wordt het aan school overgelaten. Dit terwijl minister Marja van Bijsterveldt van Onderwijs er vanuit gaat dat ouders het gesprek hierover thuis wel aangaan. Dit is in de praktijk vaak lastiger dan gedacht. Veel ouders spraken toen ze zelf jong waren ook niet met hun eigen ouders over seksualiteit. Bovendien: als je vanuit je cultuur of geloof hebt meegekregen dat iets niet mag of hoort te doen, waarom zou je het er dan toch met je kinderen over hebben?

Deze vragen staan centraal op deze bijeenkomst, georganiseerd door het Humanistisch Verbond in het kader van De Dialoog.

Op de bijeenkomst vertellen verschillende sprekers vanuit hun eigen ervaring en expertise over het onderwerp. De middag wordt ingeleid door Vivian Lion Sjin Tjoe van Bureau Jeugdzorg. De in Iran geboren Mahmoud Chavoushi geeft een workshop over diverse culturele visies op homoseksualiteit binnen het gezin, en onderwijsbegeleider Nana Boateng zal vanuit zijn Ghanese achtergrond een workshop verzorgen over de rol van school en ouders bij seksuele voorlichting. De bijeenkomst wordt afgesloten met een optreden van Babak Amiri.

Ouders in dialoog over geloof en seksualiteit

Datum: inloop vanaf 13.00 uur – begin programma: 13.30 uur
Locatie: De Kandelaar, Bijlmerdreef 1239 te Amsterdam ZuidOost Aanmelding: mail naar info@dedialoog.nu
Meer informatie op de site van De Dialoog.

_De Dialoog_ is een samenwerkingsverband van COC Nederland, Humanistisch Verbond en Stichting Malaica._

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, ,