Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Pastoor weigert homoseksuele Prins Carnaval hostie

3 februari 2013 -

Pastoor Proksch weigert de homoseksuele prins carnaval Geert III van  De Törvers een hostie te geven in de vastelaovesmis, die  zaterdagavond 2 februari jl. plaatsvindt bij Parochie Heilig Hart van Jezus in Venlo. Dat meldt dagblad De Limburger.

Prins Geert III en de carnavalsvereniging hebben daarop besloten niet bij de vastelaovesmis aanwezig te zijn.”We hebben al jaren een goede samenwerking met pastoor Proksch, maar ik vind dit besluit niet van deze tijd”, zegt voorzitter Jos Backus van De Törvers.

De Limburger meldt dat de pastoor en de prins niet nader op de kwestie willen ingaan en dat het ook onduidelijk is op de mis op zaterdag 2 februari nog een carnavalskarakter zal hebben.

“Treurig dat zo’n pastoor hier nu weer een issue van maakt – maar wel chapeau voor de superieure reactie van de carnavalsvereniging die vierkant achter hun prins is gaan staan en besloten heeft af te zien van een carnavalsmis. Daarmee zeggen ze feitelijk tegen de pastoor: ‘graag of helemaal niet”, zegt COC-voorzitter Tanja Ineke. “Drie jaar geleden speelde iets soortgelijks in Reussel en hebben we daar overleg over gehad met vertegenwoordigers van het bisdom Den Bosch. Daarbij is afgesproken dat het de gelovige zelf is die bepaald of hij ter communie kan gaan – niet meneer pastoor”.

Begin 2010 weigerde pastoor Buyens in Reusel de hostie aan de openlijk homoseksuele carnavalsprins in die Brabantse gemeente. Dat leidde tot protesten in het dorp zelf en groeide uit tot nationale kwestie rond de vraag of een pastoor een openlijk homoseksuele katholiek de hostie mag weigeren. Tijdens deze zogenaamde ‘hostierel’ werd ook een stil protest georganiseeerd in de Sint Jan in Den Bosch. COC Nederland en de SVGK spraken daags daarna uitvoerig met de plebaan van de Sint Jan en maakten een aantal afspraken over het ter communie gaan en de pastorale omgang met homoseksuele parochianen.

[Bron: De Limburger]

Categorie:
Geloof & cultuur, homepage
Tags:
, ,