Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Paus en patriarch spreken zich uit tegen ‘homohuwelijk’

12 februari 2016 -

In een gezamenlijke verklaring hebben paus Franciscus en patriarch Kirill zich krachtig uitgesproken tegen ‘alternatieve samenlevingsvormen’ – waarmee de beide kerkleiders , die volgens hen ten onrechte gelijk behandeld worden met het huwelijk van man en vrouw.

De verklaring van de paus en de patriarch werd ondertekend in Cuba tijdens de eerste bijeenkomst van de leiders van de Rooms-Katholieke kerk en de Russisch-Orthodoxe kerk.

In de verklaring spreken de kerkleiders van de ondermijning van het gezin en het huwelijk tussen man en vrouw in de Westerse samenleving aan de kaak. Oorzaak daarvan is volgens Francis en Kirill de ideologie van een agressief soort secularisme, die ook leidt tot aantasting van de godsdienstvrijheid en uiteindelijk zelfs tot discriminatie van christenen.

De kerkleiders betreuren het dat ‘alternatieve samenlevingsvormen’ steeds meer op gelijke voet behandeld worden met het huwelijk van man en vrouw – een verbintenis op Bijbelse grondslag, uitdrukking van de roeping van man en vrouw om kinderen te krijgen en op te voeden en de solidariteit tussen de generaties.

In de gezamenlijke verklaring van de kerkleiders wordt verder gerept van de historische betekenis van de ontmoeting in Havanna en de inzet van de paus van Rome en de patriarch van Moskou om het Grote Schisma (1054) tussen katholieke en orthodoxen te helpen slechten. Ook wordt gewezen op de vele vluchtelingen, de toenemende ongelijkheid en de hongersnood in de wereld gesteld tegenover het groeiende consumentisme in de westerse wereld. Francis en Kirill pleiten voor een Europa dat trouw is aan zijn christelijke wortels en oog heeft voor de christenvervolgingen in het Midden-Oosten en de oorlog in Syrië. De kerkleiders spreken verder hun zorg uit over abortus en euthanasie en betreuren de vijandigheden in Oekraïne. Dat daarbij met geen woord gerept wordt over de rol van Rusland is gelet op medeondertekenaar Kyril te begrijpen, maar heeft wel onmiddellijk geleid tot kritiek van de Orthodoxe Kerk van Oekraïne.

Patriarch Kirill van Moskou geldt als een homofobe hardliner. Hij heeft openlijk de invoering van de Russische wet tegen ‘homo-propaganda’ gesteund en zich lovend uitgesproken over het verbod van de Moskou Pride – volgens de patriarch wordt daarin namelijk ‘ontucht op een opdringerige manier tentoongesteld’. Het huwelijk van een paar van gelijk geslacht noemde hij een ‘apocalyptisch symptoon’ en een ‘wettelijke rechtvaardiging van de zonde’ die er op wijst dat ‘een volk het pad van de zelfvernietiging is ingeslagen’.

[Bron: COC NL]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, , , ,