Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

PKN – Handreiking voor ‘beraad’ over ‘homohuwelijk’

27 november 2007 -

Om gemeenten te helpen een beslissing te nemen over het zegenen van ‘homohuwelijken’, komt de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) met een handreiking.

Sinds 2004 is het in de PKN mogelijk verbintenissen tussen twee personen van hetzelfde geslacht te zegenen.

Daarvoor moet een gemeente die dat wil, wel eerst overleggen met de gemeenteleden. De laatste tijd kwamen er meer vragen over hoe zo’n ‘beraad’ georganiseerd moet worden, vertelt woordvoerder Ronald Bolwijn. Daarom is besloten de brochure Hebben zij uw zegen? met allerlei praktische tips uit te brengen.

De kerkorde van de Protestantse Kerk laat aan plaatselijke kerkenraden over of homoseksuele relaties worden gezegend. ‘Een verstandige verlegenheidsoplossing’ van de synode om het zo te formuleren, vindt de Werkgroep Homoseksualiteit, Ambt en Kerk, die de brochure heeft opgesteld. Binnen de Protestantse Kerk wordt immers heel verschillend over dit onderwerp gedacht. Tegelijk is het ‘moeilijk dat er verschillend gedacht wordt over hoe mensen hun liefde gestalte denken te moeten geven. En dat is buitengewoon pijnlijk, zeker daar waar voor mensen én de Bijbel de liefde zo wezenlijk is’.

Degenen die kritiek hebben op het zegenen van homohuwelijken suggereren volgens de opstellers van de brochure dat uitsluitend het ‘klassieke’ huwelijk van een man en een vrouw Bijbelgetrouw is. ‘Die voorstelling van zaken is wat al te simpel’, vindt de werkgroep.

De Bijbel spreekt namelijk niet zo eenduidig over het huwelijk. Ze wijzen erop dat Abraham met zijn halfzuster is getrouwd en Jakob met Lea en Rachel trouwt. Ook stellen de werkgroepleden dat er in het Oude Testament ‘een aanzienlijke rechtsongelijkheid’’ tussen man en vrouw bestond.

’We moeten dan ook constateren dat de Bijbelse werkelijkheid ver afstaat van het kerkelijk ideaal van een monogame en levenslange, op wederzijdse genegenheid gebaseerde levensgemeenschap van één man met één vrouw. Alleen al op grond van deze Bijbelse gegevens kunnen we er niet niet omheen dat hét huwelijk niet bestaat. Het huwelijk is een cultuurgebonden institutie en derhalve voortdurend aan geleidelijke veranderingen onderhevig’.

Hoeveel gemeenten inmiddels hebben besloten homohuwelijken te zegenen is onbekend, omdat dit niet centraal wordt geregistreerd.

Zie voor meer informatie ons dossier ’Homohuwelijk’.

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags: