Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Positieve ontwikkelingen’ rond homoseksualiteit in Rooms-Katholieke kerk

14 oktober 2014 -

‘We zijn er nog lang niet, maar dit lijkt opnieuw een positieve ontwikkeling voor lesbiennes, homo’s, bi’s en transgenders in de Rooms-Katholieke kerk.’ Met deze uitspraak reageert COC-voorzitter Tanja Ineke op de voorlopige conclusie van de bisschoppensynode van de Rooms-Katholieke kerk.

Op initiatief van paus Franciscus spreken dezer dagen bisschoppen en leken uit de hele wereld over de wijze waarop de Rooms-Katholieke kerk dient om te gaan met zaken als homoseksualiteit en echtscheiding. Paus Franciscus stelde eerder dat homoseksuelen niet moeten worden veroordeeld of gemarginaliseerd.

Accepteren en waarderen

In hun voorlopig rapport concluderen de bisschoppen dat homoseksuelen ‘mensen zijn met gaven en talenten’ die ze kunnen inzetten voor de christelijke gemeenschap. Over homoseksuele relaties stelt de synode dat ze ‘een kostbare vorm van steun voor beide partners’ kunnen vormen. De deelnemers aan de synode stellen zich de vraag of het niet mogelijk is om homoseksuelen te verwelkomen in de Rooms-Katholieke gemeenschap en hun seksuele oriëntatie ‘te accepteren en te waarderen.’

Er waait een andere wind

“Het lijkt er op dat er nu echt een andere wind waait in de leiding van de Rooms-Katholieke kerk waar het gaat om homoseksualiteit. Dat het niet blijft bij uitspraken van paus Franciscus over de kwestie”, zegt COC-voorzitter Ineke. “De toon is duidelijk milder dan onder de vorige paus; de deur wordt voor homoseksuelen niet langer dichtgeslagen. Men lijkt te zoeken naar mogelijkheden om hen een plek in de kerk te bieden.”

Ineke waarschuwt voor teveel optimisme: “De leer van de kerk blijft voorlopig ongewijzigd: volgens de Rooms-Katholieke kerk blijft het huwelijk als sacrament voorbehouden aan heteroseksuele paren.Homoseksuele relaties worden niet als volwaardig gezien. Dat is een zware last voor Rooms-Katholieke LHBT’s die behoefte hebben aan een meer liefdevolle behandeling door de kerk waarmee ze zich verbonden voelen. Het gaat bovendien om voorlopige conclusies die van allerlei voorbehouden zijn voorzien.”

COC Nederland verwacht van kardinaal Wim Eijk, als hoofd de Rooms-Katholieke kerk in Nederland, dat hij concreet vorm gaat geven aan de mildere toon van de kerk over homoseksualiteit.

De bijzondere bisschoppensynode loopt tot 19 oktober. Daarna wordt een definitief verslag verwacht.

UPDATE 15 oktober 2014 Onder druk van kritiek van een aantal deelnemers aan de bisschoppensynode heeft het synodesecretariaat wat gas teruggenomen. In een verklaring laat men nu  nadrukkelijk weten dat het tussentijdse verslag van de synode slechts een ‘werkdocument’ is en niet het definitieve oordeel. In die verklaring wordt herhaald dat de kerk homoseksuele mannen en lesbische vrouwen wil verwelkomen, maar dat men daarmee niet ‘de verkeerde indruk’ heeft willen wekken dat er sprake is van ‘een positieve waardering van de relaties van paren van gelijk geslacht of van die van ongehuwd samenlevende heteroparen’.

[Bron: COC NL – Film: NPO Spirit24 – Foto Opening Bijzondere Bisschoppensynode: CC-Mazur-CN]

Zie ook het commentaar van pastoor Theo Koster van het Werkverband van Homo-Pastores in het Algemeen Dagblad: ‘Paus luistert, maar kerk blijft antihomo’.

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur, homepage
Tags:
, , , , , ,