Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

PRIMEUR: Themadag over transgender zijn en geloof

10 maart 2014 -

Op zaterdag 15 maart a.s. vindt de eerste landelijke themadag over transgender zijn en geloof plaats, getiteld ‘Voor U niet verborgen’. De organisatie is in handen van Stichting LKP, de landelijke koepelorganisatie van de christelijke LHBT-beweging.

“Aandacht voor transgenders in geloofsgemeenschappen is gewenst en noodzakelijk”, zegt Heleen de Boer, vice-voorzitter van het LKP. “Met deze dag hopen we de ‘T’ voorgoed op de kaart van de kerk en van de christelijke LHBT-beweging te zetten.”

Transgenders op de agenda

Met de landelijke themadag lost het LKP een belofte in die de organisatie zichzelf enige jaren geleden deed. In 2012 organiseerde het LKP voor het eerst een pre-conferentie voor christelijke transgenders, aan de vooravond van de jaarlijkse conferentie van het Europees Forum van christelijke LHBT-groepen, in Amsterdam.

Heleen de Boer: “Ons werd toen duidelijk dat we als christelijke LHBT-beweging niet langer konden volstaan met ons werk voor homo’s en lesbiennes in de kerken alleen. De wens groeide in kerken en geloofsgemeenschappen en in de christelijke LHBT-beweging ook voor transgenders een voortrekkersrol te vervullen. Met de themadag wordt daartoe nu een eerste stap gezet.”

Afwijzing van transgenders in kerken en geloofsgemeenschapen

Uit het weinige onderzoek dat tot nu toe is gedaan naar transgenders en geloof/religie, blijkt dat transgenders in veel gevallen om hun afwijkende genderidentiteit niet worden begrepen en soms ook worden afgewezen.

Wielie Elhorst, medevoorbereider van de themadag namens het LKP: “We hopen dat de dag een aanzet kan zijn tot meer begrip en bewustwording binnen kerken en geloofsgemeenschappen, zodat zij ook voor transgenders veilige plaatsen worden, waar zij volwaardig en gelijkwaardig kunnen participeren. Gelukkig is dit soms ook al het geval. Deze ervaringen krijgen ook alle ruimte.”

Verklaring

De landelijke themadag moet eindigen met een door alle deelnemers ondertekende verklaring.

Eduardo Hoogbruin, medevoorbereider van de themadag namens het LKP: “De verklaring moet kernachtig uitdrukken dat gelovige transgenders waarde hechten aan de positieve betekenis die kerken en geloofsgemeenschappen kunnen spelen in de ontdekking van hun genderidentiteit. De verklaring wil daarbij concreet aangeven waar de belangrijkste wensen liggen en hoe eerste stappen kunnen worden gezet.”

Elhorst: “Er zijn al een paar ‘good practices’ in sommige kerken waar op voortgebouwd kan worden of waar een voorbeeld aan genomen kan worden.”

‘Voor U niet verborgen’

De titel van de themadag: ‘Voor U niet verborgen’, is ontleend aan Psalm 139 uit de Bijbel. Het speelt in op de gedachte dat God mensen al kent voordat zij geboren zijn, dat wil zeggen: hun ware zelf in hun ware lichaam. ‘Voor U niet verborgen’ drukt dit kernachtig uit.

De themadag wordt voorbereid door een kleine werkgroep met vertegenwoordigers van onder andere Transvisie en het Transgender Netwerk Nederland (TNN).

De dag is bedoeld voor transgenders en hun naasten, voor ambtsdragers en leiders uit kerken en geloofsgemeenschappen en voor hulpverleners (met een christelijke achtergrond).

De locatie van de themadag is: Centrum De Heuvel, Grotekerkplein 5 te Rotterdam – aanvang: 10.30 uur. De kosten bedragen € 12,50. (lunch inbegrepen). Aanmelding is mogelijk via de website van het LKP of via [email protected]. Zie meer informatie de uitgebreide FLYER.

LKP – is een koepelorganisatie voor ongeveer twintig plaatselijke, regionale en landelijke christelijke LHBT-groepen. Het LKP is in 1987 opgericht en streeft naar gelijkwaardige en volwaardige participatie van alle mensen in kerk en samenleving, ongeacht seksuele oriëntatie of genderidentiteit.

[Bron/Illustratie: LKP]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur, Transgender
Tags:
, , , , ,