Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit

1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Publieke coming-out niet summum voor biculturele LHBT’s

31 maart 2016 -

Hulpverleners en vrijwilligers die iets willen betekenen voor biculturele LHBT’s moeten niet te snel willen aansturen op een ‘Nederlandse’ publieke coming-out. Biculturele LHBT’s ontwikkelen namelijk vaak subtiele strategieën om zichzelf te kunnen zijn en eigen keuzes te maken op het gebied van liefde en seksualiteit. Dit blijkt uit het rapport Biculturele LHBT’s aan het woord over hun doen en laten, een literatuuronderzoek van Kennisplatform Integratie & Samenleving.

Biculturele LHBT's aan het woord - rapport Kennisplatform Integratie en Samenleving - 1 april 2016 A“Vaak wordt gedacht dat als je niet helemaal uit de kast bent, je niet echt een tevreden en gelukkig leven kan leiden”, zegt onderzoeker Marian van der Klein. Binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap lijkt er, volgens het onderzoek, de meeste ruimte te zijn voor een coming-out.

Voor het onderzoek bestudeerde Van der Klein en haar collega’s in totaal 400 artikelen over en interviews met biculturele LHBT’s die verschenen tussen 1975 en 2015. Hierin gingen ze op zoek naar culturele patronen en individuele eigenheid. Alle informatie is vervolgens samengevat in één factsheet met informatie over alle biculturele LHBT’s en drie brochures die specifiek ingaan op doen en laten van Turks-, Marokkaans- en Surinaams-Nederlandse LHBT’s.

Zie HIER voor het downloaden van het factsheet en de drie brochures.

Steun van moeders en zussen

De coming-out van veel biculturele LHBT’s gaat vaak met kleine stapjes. Een publieke strategie, zoals het meevaren tijdens de Canal Parade op de Amsterdam Gay Pride, komt ook, maar minder vaak voor.

“Als bij familiebezoek in Turkije niemand meer aan een Turks-Nederlandse lesbienne vraagt wanneer ze nou toch gaat trouwen en kinderen gaat krijgen, kan zij dat zien als een teken dat ze niet verstoten, maar geaccepteerd wordt”, zegt Van der Klein. “Vanuit een westers Nederlands perspectief denkt men al gauw: waar je niet over kan praten, dat wordt doodgezwegen. Maar dat is niet per definitie zo.”

Hulpverleners moeten voor algemeenheden waken. “Belangrijk is om te kijken naar het individu, hij/zij kan het beste aangeven welke accenten in de cultuur belangrijk zijn.” Een bondgenoot binnen de familie (of binnen de gemeenschap) kan ook helpen. LHBT’s noemen moeders en zussen vaak als steunpilaar.

Geproblematiseerd in de media

De situatie van biculturele LHBT’s wordt in de media vaak geproblematiseerd, stelt de onderzoeker. Voor een groot deel terecht, vindt zij, want er zijn vaak taboes rond homoseksualiteit en de acceptatiegraad ligt over het algemeen lager dan het gemiddelde in Nederland. Tegelijkertijd varen er Turks-, Marokkaans- en Surinaams-Nederlandse boten mee in de Canal Parade van de Amsterdam Gay Parade, maken acteurs toneelvoorstellingen over dit thema en verschijnt er met enige regelmaat een autobiografie van een biculturele LHBT.

Meer ruimte voor Turkse Nederlanders

Uit het verzamelde materiaal komt het beeld naar voren dat er binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap de meeste ruimte is voor LHBT’s om verschillende strategieën te kunnen toepassen. “Er zijn voorbeelden van lesbiennes en homo’s die al op 13-jarige leeftijd een gesprek met hun ouders beginnen.”

De nadruk op de economische zelfstandigheid binnen de Turks-Nederlandse gemeenschap maakt dat vrouwen meer vrijheid hebben, ook op het gebied van liefde en seksuele identiteit. Daarnaast zijn er in de verhalen van Turks-Nederlandse LHBT’s ook met regelmaat progressieve vaders aanwezig; vaker dan in de interviews met Marokkaans-Nederlandse LHBT’s waar vaders zonder uitzondering een conservatieve macht vormen.

Zelfacceptatie het belangrijkste voor coming-out

Een (goede) opleiding, werk (inkomen) en een loyale vriendenkring maken het voor alle biculturele LHBT’s makkelijker om een zelfstandig leven te leiden.

“Zelfacceptatie is uiteindelijk de allerbelangrijkste factor”, zegt Van der Klein. “LHBT’s die zichzelf accepteren, staan vrijer in het leven dan degenen die dat niet doen. Als de gemeenschap of hun gezin intolerant staat ten opzichte van homoseksualiteit, kan het helpen om afstand te nemen: letterlijk en figuurlijk. Natuurlijk is niet alles ‘hosanna’, maar weggaan en een eigen gemeenschap kiezen, loopt meestal niet dramatisch af.”

[Bron/Illustraties: Kennisplatform Integratie & Samenleving]

Zie ook: NRC – Ze komen niet zomaar uit de kast

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, , , , , ,