Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Rare’ keuze EO over LHBT-uitzending

8 oktober 2016 -

De EO stelt de tv-uitzending met dominee Wielie Elhorst over LHBT-emancipatie uit. Het onderwerp zou ‘te gevoelig’ liggen in delen van de achterban, meldt dagblad Trouw. COC-voorzitter Tanja Ineke spreekt van een ‘rare’ keuze.

“Het is mooi dat ook de EO nu meer aandacht aan LHBT’s besteed, maar dit is natuurlijk een rare keuze. Wat maken die paar weken nou uit?”, zegt Ineke. “Als je de keuze maakt om hier aandacht aan te besteden, stá daar dan ook voor.”

Wielie Elhorst is dit voorjaar door de Protestantse Kerk Amsterdam benoemd tot predikant met bijzondere opdracht voor de LHBT-gemeenschap. Voor zijn inzet voor gelovige LHBT’s werd hem in 2014 door het COC de Bob Angelo Penning toegekend. Het vraaggesprek met Elhorst over LHBT-emancipatie in het tv-programma Het Vermoeden zou zondag 9 oktober (11.30-12.00 uur) door de EO uitgezonden worden met het oog op Coming Out Dag volgende week dinsdag.

De uitzending is echter plotseling door EO uitgesteld, in elk geval tot het einde van de maand. “Ik kreeg te horen dat vanwege de onrust in de omroep besloten is het gesprek later uit te zenden”, zegt Elhorst. Een EO-woordvoerder beaamt dat: “We hebben onze leden toegezegd dat we extra waakzaam zullen zijn over de programma’s die we maken. Dit past daarbij.”

eo-logoEr is al weken onrust rond de EO over de koers van de omroep. Dat heeft vooral te maken met het feit dat de vrijzinnige IKON is opgegaan in de EO en dat Tom Mikkers daarvoor als programmamaker is aangesteld. Mikkers is lid van de vrijzinnige Remonstranten én openlijk homoseksueel. Kritiek is er ook op een programma als Love Me Gender, over de zoektocht naar liefde en acceptatie van transgenders.

Uit verontrusting over die koers is een open brief geschreven aan de EO-directie door de Appelgroep Beleid EO, een aantal prominente EO-leden uit de orthodox-protestante en evangelische hoek. Onder hen de natuurkundige Cees Dekker, de theoloog Gijsbert van den Brink (inderdaad, broer van EO-journalist Tijs van der Brink) en Jan van der Graaf, voormalig secretaris van de Gereformeerde Bond. Kort daarna stuurden ook twintig voorgangers van Baptistengemeenten een open brief aan de EO, waarin zij hun zorgen uiten over de koers van de omroep.

Deze week heeft een gesprek plaats gevonden tussen de briefschrijvers en de EO, maar dat heeft vooralsnog niet tot een oplossing geleid.

[Bron: COC NL, Trouw – Foto: Facebook Wielie Elhorst]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, , , ,