Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Refojongeren wijzen ‘praktiseren’ van homoseksualiteit af

5 maart 2016 -

Jonge orthodox-christelijken in Nederland vinden bijna unaniem (93 procent) dat homoseksualiteit niet ‘gepraktiseerd’ mag worden. Dat blijkt uit het onderzoek ‘De nieuwe refo’ van het Reformatorisch Dagblad onder 1100 bevindelijk-gereformeerden (‘refo’s’) tussen 26 en 40 jaar.

Uit het onderzoek blijkt dat lesbische vrouwen, homoseksuele mannen en biseksuelen in bevindelijk-gereformeerde kring wel worden geduld, maar alleen op voorwaarde dat ze zich onthouden van seksuele relaties. Een overgrote meerderheid van 93 procent vindt dat het ‘praktiseren van homoseksualiteit’ niet is toegestaan, want dat is in strijd met het Woord van God.

“We moeten de zondaren liefhebben, maar de zonde haten, zoals Jezus dat deed”, citeert het Reformatorisch Dagblad een van de respondenten. Die maakt zich bovendien zorgen over te veel openheid in het gesprek over homoseksualiteit, want dat ‘gaat langzaam een wissel omzetten naar acceptatie van de zonde’.

Een deelneemster (uit de Hersteld Hervormde Kerk) die het in haar eigen familie heeft meegemaakt ‘dat er wordt geworsteld met het hebben van homofiele gevoelens’, is wat voorzichtiger in haar reactie. Zij erkent dat ‘een pasklaar antwoord niet een-twee-drie voorhanden’ is.

Er zijn in ons land iets meer dan een half miljoen bevindelijk-gereformeerde christenen – ook wel ‘refo’s’ genoemd. Die overigens niet van één kerk lid zijn, maar door o.a. afsplitsingen en kerkscheuringen van vele kerkgenootschappen. Zoals de Gereformeerde Bond (onderdeel van de PKN), de Hersteld Hervormde Kerk, Gereformeerde Gemeenten, Oud Gereformeerde Gemeenten en de Christelijk Gereformeerde Kerken. Bevindelijk-gereformeerden wonen voornamelijk in de zogenaamde bijbelgordel (van Walcheren tot Staphorst), stemmen overwegend op de SGP en vormen de laatste zuil in ons land. Dat betekent dat ze eigen media en maatschappelijke organisaties hebben – vooral in het onderwijs, de zorg en vrijetijdsbesteding.

Aan het online-onderzoek van het Reformatorisch Dagblad hebben zo’n 1100 mensen van 26 tot en met 40 jaar deelgenomen. 55 procent daarvan is vrouw, 45 procent man en 46 procent jonger dan 30 jaar, 54 procent zit in de leeftijdsgroep 31-40 jaar. Ruim 60 procent heeft hoger (beroeps)onderwijs en universitair onderwijs genoten – relatief veel, maar dat is volgens de onderzoekers gebruikelijk bij online-onderzoeken.

De uitkomst van dit RD-onderzoek bevestigd de uitkomsten van het onderzoek ‘Recht op Verschil?’ van Barbara Oomen e.a. voor de Roosevelt Academy uit 2009. In dat onderzoek onder de hele groep bevindelijk-gereformeerden (dus ook ouder dan 40 jaar) blijkt dat maar een paar procent homoseksuele gevoelens én het praktiseren daarvan accepteert.

[Bron/Illustratie: Reformatorisch Dagblad]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, , , ,