Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Remonstranten werven met ‘Mijn God trouwt ook homo’s’

4 november 2014 -

De Remonstranten starten op 11 november a.s. een landelijke mediacampagne om vrienden te werven. Een van de posters heeft de tekst ‘Mijn God trouwt ook homo’s’. De Remonstranten waren in 1986 het eerste kerkgenootschap ter wereld met een zegenbede voor relaties van paren van gelijk geslacht en kreeg daarvoor in 2010 de Bob Angelo Penning van het COC.

Inspelen op wat mensen verlangen en niet roepen wat ze moeten geloven. Dat is de toon van de landelijke mediacampagne Geloof begint bij jou van de Remonstranten om vrienden te werven. De Remonstranten zijn de eerste kerk in Nederland die op deze wijze vrienden gaan werven. De campagne is ontworpen door reclamebureau Publicis.

Remonstranten - Poster Mijn God trouwt ook homo'sDe vriendenwerfcampagne start op 11 november a.s. met onder meer posters op stations in Nederland – zie UPDATES onder aan dit bericht – reclamespots op NPO radio 1 en 4, advertenties in landelijke bladen en berichten op de site en de sociale media van het kerkgenootschap. Op de posters staan portretten met teksten als “Mijn God doet niet aan dogma’s”, “Mijn God laat me zelf denken” en ‘Mijn God trouwt ook homo’s”.

Met het motto van de campagne willen de Remonstranten duidelijk maken dat je in dit kerkgenootschap een eigen mening mag hebben, kwesties ter discussie gesteld kunnen worden of niet alles geloofd hoeft te worden. Geloof begint in de Remonstrantse kerk bij mensen die je ontmoet en met wie je gesprekken hebt.

De Remonstranten denken dat deze vrijheid voor een persoonlijke geloofsopvatting goed aansluit bij veel Nederlanders die zich niet meer herkennen in van bovenaf opgelegde standpunten maar wel behoefte hebben aan collectieve vormen van zingeving. Daarvoor zoeken ze moderne taal en vormen en deze mediacampagne is daar een voorbeeld van.

Naast deze campagne zal ook het aanbod van de Remonstranten afgestemd worden op de behoeften die nieuwe vrienden hebben. Niet per se het bezoek aan een kerkdienst op zondag, maar het gesprek over levensvragen en de verbinding met geloof zal centraal staan.

UPDATE 1 – 5 november NS WEIGERT CAMPAGNE REMONSTRANTENEén week voordat de Remonstranten als eerste kerk in Nederland starten met een landelijke mediacampagne om vrienden te werven heeft NS laten weten dat de posters van de Remonstranten niet op Nederlandse stations mogen hangen.  De NS wil ‘neutraal’ blijven en gaf ook aan dat de religieuze spanningen wereldwijd meespelen bij de afweging om de posters te weigeren.

Het bestuur van de Remonstranten betreurt dit zeer. In hun ogen krijgt het woord ‘neutraal’ hier ten onrechte de betekenis van ‘seculier’. Dat is in strijd met de Nederlandse traditie en huidige opvattingen dat binnen de grenzen van de wet religieuze uitingen in het publieke domein onlosmakelijk verbonden zijn met de vrijheid van godsdienst. Ook is het volgens de Remonstranten niet consistent omdat de NS andere religieuze reclame-uitingen tot op heden wel toelaat op stations zoals die van de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind en de Bond tegen het Vloeken. De Remonstranten zijn van mening dat hun statement ‘Geloof begint bij jou’ juist in tijden van polarisatie kan bijdragen aan een meer genuanceerd beeld over religie. 

UPDATE 2 – 5 november – NS KOMT TERUG OP WEIGERING MET NIEUW BELEID NS-woordvoerder Eric Trinthamer zegt tegen ThePostOnline dat de NS heeft besloten de campagne van de Remonstranten alsnog te zullen plaatsen. Het voorval heeft volgens de NS-woordvoerder aangetoond dat de huidige richtlijn om zo neutraal mogelijk te zijn verouderd is en daarom herzien moet worden. Voortaan zal gelden dat alle affiches die niet bij wet verboden zijn en die goedgekeurd zijn door de Reclame Code Commissie op de NS-stations mogen hangen. De Remonstranten zijn blij met het ‘voortschrijdend inzicht’ van de NS zegt Tom Mikkers, secretaris van het kerkgenootschap. “Dit is niet alleen goed nieuws voor ons, maar voor alle kerken. Zij weten nu dat het mogelijk is op deze manier te communiceren op treinstations.” Dat de campagne door de controverse al veel publiciteit heeft gekregen noemt Mikkers een ‘bijvangst’…

Zie ook: Trouw – NS verslikken zich: kerk mag toch adverteren op station

[Bron/Illustratie: Remonstranten]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
,