Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Riek Stienstralezing over religie en homoseksualiteit

29 mei 2015 -

Donderdag 4 juni a.s. wordt de jaarlijkse Riek Stienstralezing gehouden, met dit jaar als thema ‘religie en homoseksualiteit’. Sprekers zijn dr. David Bos en dr. Ludovic-Mohammed Zahed, Europa’s eerste openlijk homoseksuele imam.

De Riek Stienstralezing 2015 wordt georganiseerd vanuit het Haardvuur Avond project van Döne Fil, en het project I Believe I am Gay van fotografen-duo Hadas Itzkovitch en Anya van Lit. Dit in samenwerking met het Bijbels Museum en COC Nederland.

Sprekers zijn:

David Bos – werkt als godsdiensthistoricus/socioloog aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam. Hij publiceerde onder meer over de acceptatie van homoseksualiteit onder Marokkaanse en protestantse Nederlanders. Thans werkt hij aan een onderzoek (VU & Universiteit Utrecht) naar publieke debatten over religie en homoseksualiteit.

Dr. Ludovic-Mohammed Zahed – bekend als Europa’s eerste openlijk homoseksuele imam. Zahed is een invloedrijke activist en pleit voor gendergelijkheid en liberalisme. Hij is ervan overtuigd dat het mogelijk is om een inclusieve vertegenwoordiging van de Islam te creëren, bevrijdend en vredelievend. In zijn speech deelt hij zijn visie over de gezamenlijke waarden van de Islam en het Westen aangaande gender-gelijkheid. Hij werd geraadpleegd als expert op zijn vakgebied door de Britse rechtbank (2012) en door de Franse Senaat (2013).

Aansluitend zullen vertegenwoordigers van verschillende religies discussiëren over seksuele diversiteit en religie.

Riek Stienstra*lezing 2015 – Religie en Homoseksualiteit

Datum: donderdag 4 juni 2015 – tijdstip: 19.00-21.00 uur

Locatie: Oude Lutherse Kerk, Singel 411/hoek Spui te Amsterdam

Reserveren is gewenst, via [email protected], onder vermelding van ‘Stienstralezing’.

Voorafgaand en na afloop van de lezing is er gelegenheid de fototentoonstelling I Believe I am Gay te bekijken in het Bijbels Museum (toegang gratis: 17.00-18.45 uur en 21.00-22.45 uur). De Oude Lutherse Kerk is geopend vanaf 18.30 uur.

* De lezing is genoemd naar Riek Stienstra (1942-2007), oud-directeur van Schorer – kennis- en praktijkinstelling voor geestelijke en fysieke gezondheid van LHBT’s. De lezing is een initiatief van de Stichting Vriendinnen en Vrienden van Schorer, die jaarlijks LHBT-projecten financieel ondersteunt.

[Bron/Illustraties: Vriendinnen en Vrienden van Schorer]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, , , , , , , , ,