Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \\\'Heroes\\\' met Powervrouwenboot
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Rik Torfs: ‘Kerkelijke leer moet veranderen’

7 oktober 2015 -

“De Rooms-Katholieke Kerk kan niet bezig blijven met pleisters plakken. Pastorale zorg voor homoseksuelen is nodig, maar verandering van de kerkelijke leer niet minder.” Dat zei Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit Leuven woensdag tijdens een symposium in Roosendaal, dat werd georganiseerd door Vlaamse en Nederlandse homopastores.

Aanleiding voor het symposium was het 35-jarige bestaan van zowel het (Nederlandse) Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP) als de Vlaamse Werkgroep holebipastores (‘holebi’= homoseksueel, lesbisch, biseksueel).

Rik Torfs (tweede van links op de foto) riep op om meer aandacht te hebben voor de inhoud en kwaliteit van relaties, en minder voor de vorm: “De Kerk als systeem klopt als een bus. Christus deed het systeem kloppen als een bus. Inhoud gaat boven vorm.”

 

Ruard Ganzevoort (tweede van rechts op de foto), hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en namens GroenLinks lid van de Eerste Kamer, ging in op het kerkelijke en maatschappelijke debat over homoseksualiteit gedurende de voorbije 35 jaar. “Kerken en pastores hebben in de homo-emancipatie vaak het voortouw genomen”, aldus Ganzevoort. Hij pleitte voor een drievoudige strategie: pastorale zorg, maatschappelijke actie, en dialoog.

De homopastores ontvingen voor hun jubileum felicitaties van de bisschoppen Johan Bonny van Antwerpen en Jozef De Kesel van Brugge. Zij stuurden hen wensen voor: “een mooie viering en een deugddoende samenkomst”. Evenals hun Vlaamse collega’s waren ook de Nederlandse bisschoppen voor het symposium uitgenodigd. Het WKHP ontving van geen van hen een reactie.

De houding van de rooms-katholieke kerk ten aanzien van homoseksuelen is een van de onderwerpen die aan bod komen tijdens de bisschoppensynode over het gezin die deze maand in het Vaticaan plaatsvindt.

Anders dan sommige van hun Belgische collega’s hebben de Nederlandse bisschoppen voorafgaand aan de synode weinig mogelijkheden geboden tot een openbare discussie over de onderwerpen die tijdens de kerkvergadering aan de orde zijn. Wel verscheen op de semi-officiële website van de rooms-katholieke kerkprovincie het bericht dat paus Franciscus in zijn toespraak afgelopen week tot de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties ‘hard uitgehaald’ zou hebben naar ‘westerse opvattingen over homoseksualiteit’. Dit bericht is feitelijk onjuist. Het woord ‘homoseksualiteit’ kwam in de toespraak van de paus niet voor. Een dergelijk tendentieuze berichtgeving is naar de mening van de homopastores een katholiek medium onwaardig.

[Bron/Foto: WKHP]

Foto van links naar rechts: Rik Beckers (Vlaamse holebipastores), Rik Torfs, Ruard Ganzevoort en Frans Bossink (WKHP)

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, , , , , , , , , ,