Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen

23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Rotterdam eindigt samenwerking met Ramadan

18 augustus 2009 -

Het Rotterdamse College van B&W heeft het contract met integratieadviseur Tariq Ramadan ontbonden. Ook zijn aanstelling als gasthoogleraarschap Burgerschap en Identiteit bij de Erasmus Universiteit wordt beëindigd.
De islamoloog raakte in maart van dit jaar in opspraak nadat hij negatieve uitlatingen over homoseksuelen en de rechten van vrouwen zou hebben gedaan.

Reden voor zijn ontslag nu is zijn medewerking aan Press TV_, een door het Iraanse regime gefinancierde televisiezender.

Volgens het College van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam en het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit Rotterdam schaden die werkzaamheden zijn geloofwaardigheid.

Hoewel er geen twijfel bestaat over de persoonlijke inzet van Tariq Ramadan, vinden beide Colleges zijn indirecte relatie met dit repressieve regime, of zelfs de schijn daarmee geassocieerd te zijn, niet acceptabel. Zij zijn van oordeel dat Ramadan zich bij zijn besluit tot medewerking aan Press TV onvoldoende rekenschap heeft gegeven welke gevoelens dat in Rotterdam en daarbuiten kon oproepen.

Dat klemt temeer omdat de medewerking is voortgezet ook toen na de verkiezingen in Iran de autoriteiten de vrijheid van meningsuiting in dat land zeer ernstig onderdrukken.

Omdat Tariq Ramadan niet direct en uit eigen beweging de relatie met Press TV heeft verbroken, constateren de beide Colleges dat voor de inzet voor de stad en de universiteit het zo noodzakelijke draagvlak is weggevallen en dat de werkzaamheden van professor Ramadan doorslaggevend aan geloofwaardigheid hebben ingeboet.

Onderzoek

COC Nederland drong eerder dit jaar al op nader onderzoek aan.

‘Rotterdam moet objectief vaststellen of gemeenschapsgeld goed besteed is of niet’, aldus Vera Bergkamp, vice-voorzitter van COC Nederland. ‘Het voeren van een dialoog met andersdenkenden vinden wij belangrijk. Echter, een dialoog heeft alleen maar zin als je daarbij oprecht de bedoeling hebt om nader tot elkaar te komen met respect voor elkaars positie. Wij verwachten dat het onderzoek daar een antwoord op geeft’.

In het voorjaar concludeerde het gemeentebestuur na uitgebreid onderzoek dat de vermeende uitspraken van Ramadan uit hun context gehaald waren en geen reden konden zijn om te stoppen met de samenwerking met de islamoloog. Nu is dat moment klaarblijkelijk wel gekomen.

Ontslag

Gemeente- en universiteitsbestuur betreuren het deze beslissing te moeten nemen. Zij stellen dat Ramadan de afgelopen tweeënhalf jaar op een goede manier invulling gegeven heeft aan zijn beide functies in Rotterdam. Benadrukt wordt daarom dan ook dat de genomen beslissing niets te maken heeft met het functioneren van Tariq Ramadan in Rotterdam.

Ramadan heeft Rotterdam namelijk ook veel opgeleverd, vindt wethouder Rik Grashof. ‘Hij kan mensen op allerlei niveaus inspireren’. Maar Ramadan leidt ook aan een ‘gebrek aan inlevingsvermogen’ volgens de wethouder. ‘Hij kan zich niet verplaatsen in de problemen die anderen met zijn rol kunnen hebben. Dat komt telkens terug in zijn stijl, het is een handicap’.

Verzet

Tariq Ramadan legt zich niet neer bij het besluit van Rotterdam en vecht zijn ontslag bij gemeente en universiteit aan.

Ramadan krijgt steun van dertien medewerkers van de Erasmus Universiteit. In een open brief in _NRC Handelsblad verzetten zij zich tegen het besluit van het universiteitsbestuur om Ramadan te ontslaan. Volgens de briefschrijvers had het bestuur zich onafhankelijk van de gemeente moeten beraden op de positie van Ramadan. Door hem in eendracht met de gemeente te ontslaan heeft het universiteitsbestuur ‘in strijd gehandeld met de academische vrijheid’ en zich ‘door de politiek in de luren laten leggen’, schrijven zij.

Ramadan heeft laten weten ‘erg blij’ te zijn met deze steun vanuit academische hoek. Hij zegt geen apart contract te hebben afgesloten met de Erasmu Universtiteit, maar alleen met de gemeente Rotterdam. Daarin is ook zijn leerstoel aan de universiteit, die door de gemeente wordt gefinancierd, geregeld. Maar ook Ramadan vindt dat de universiteit een eigen afweging had moeten maken. ‘De universiteit gaat over de rede, maar heeft zich laten meeslepen door de politiek en de angst binnengelaten’.

De EUR wilde dit weekeinde officieel niet reageren, maar komt ‘mogelijk vandaag met een antwoord’, aldus een woordvoerder.

Categorie:
Geloof & cultuur, Jouw belangen
Tags:
,