Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

‘Seksuele diversiteit is net zo islamitisch en Marokkaans als heteroseksuele liefde’

7 augustus 2014 -

Dat schrijven zes opvarenden van de Marokkaanse Boot tijdens de Canal Parade in een artikel in de Volkskrant deze week. Ze reageren daarmee op de negatieve reacties die de boot heeft opgeroepen vanuit de Marokkaanse gemeenschap in ons land en het gebrek aan steun van Marokkaanse organisaties voor de Marokkaanse Boot. COC Nederland steunt de oproep van harte.

In het artikel schrijven Mohammed, Souad, Nassiri, Ayoub, Jamila en Natja dat ze ‘een alledaags leven’ leiden. Ze ‘werken, doen vrijwilligerswerk, hebben een partner’ en ‘we zetten ons in voor ons recht om lief te hebben als Marokkaanse LHBT’s’. Ze hebben meegevaren op de Marokkaanse Boot met ‘120 andere LHBT’s, sympathisanten en Marokkaanse prominenten zoals Naima Azough, Khadija Arib en Samira Bouchibti’. “Voor het eerst stonden we er als een verenigd blok waar men niet om heen kon. De euforie was bijna tastbaar.”

De opvarenden van de Marokkaanse Boot hebben ‘overwegend liefdevolle reacties’ gekregen, maar daags na de Canal Parade kwam de reactie van Mouna Jabrane. Deze Amsterdamse welzijnswerkster en voormalig deelraadslid van De Groenen vindt dat op de Marokkaanse Boot de Marokkaanse vlag en klederdracht niet gedragen hadden mogen worden en maakt ook bezwaren tegen het gebruik van de woorden van de profeet Mohammed. Bovendien schold ze Ahmed Marcouch en Khadija Arib – die LHBT’s uit Marokkaans-Nederlandse kring openlijk steunen – in een tweet uit voor ‘afval’. Marcouch heeft tegen Jabrane aangifte gedaan en Arib overweegt dat te doen.

Dit soort reacties verbaast de zes niet. Ze zijn het gewend ‘dat mensen als Jabrane de weinige Marokkanen intimideert die het aandurven Marokkaanse LHBT’s openlijk te steunen’. “Ze maken homoseksualiteit vies, houden met schaamte mensen klein en duwen hen die LHBT-rechten voorstaan in het verdomhoekje”. Voor dit soort mensen hebben de zes een duidelijke boodschap: “Marokko en de islam zijn ook van ons. Ergo: seksuele diversiteit is net zo islamitisch en Marokkaans als heteroseksuele liefde.”

Wat hen meer dwars zit, is dat ‘anno 2014, Marokkaanse belangenorganisaties de emancipatiestrijd van Marokkaanse LHBT’s vanuit de rechten en gevoeligheden van de onderdrukkers benaderen’. “Ken je artikel 1 van de Nederlandse Grondwet? En reken je ons als Marokkanen tot je achterban? Dan zal je ook onze belangen moeten behartigen.” Vandaar dat ze kritiek hebben op de het ‘lauwe persbericht’ van het Samenwerkingsverband Marokkaanse Nederlanders (SMN). Voorzichtig vragen van het SMN om ‘respectvol’ om te gaan met LHBT’s, is volgens de zes ‘niet voldoende’. Ze verwachten dat het SMN ‘zich sterk maakt voor Ahmed Marcouch, Khadija Arib en de Marokkaanse LHBT’s’. “Van belangenorganisaties die zich etnisch profileren verwachten wij steun, zonder reserves.”

COC Nederland ondersteunt de oproep van Marokkaanse LHBT’s aan m.n. het SMN. “Ik heb de openlijke steun van SMN aan de Marokkaans-Nederlandse LHBT’s die het initiatief namen tot de boot in de afgelopen maanden erg gemist”, zegt COC-directeur Van Dijk. Hij begrijpt dat SMN rekening moet houden met het conservatieve deel van hun achterban, maar verwacht dat ze desondanks pal staan voor kwetsbare Marokkaanse-Nederlanders met een niet heteroseksuele gerichtheid – vooral als die onder vuur komen te liggen en bedreigd worden. COC en SMN zijn daarover inmiddels volop met elkaar in gesprek.

Zie: de Volkskrant – ‘Seksuele diversiteit is net zo islamitisch en Marokkaans als heteroseksuele liefde’

[Bron: Trouw, COC NL – Foto Marokkaanse Boot: CC-Jan W]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

Het Pride Fonds steunt LHBT-activisten wereldwijd. Steun ons!

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, , , , , , ,