Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
23 juli 2016 - Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Spoeddebat Adoptie Homoparen

8 maart 2004 -

Naar aanleiding van een oproep van COC Nederland debatteert de Tweede Kamer donderdagochtend 11 maart 2004 met minister Donner van Justitie over interlandelijke adoptie door homoparen.

De minister weigert een Kamermotie uit te voeren waarin gevraagd wordt de Wet Opneming Buitenlandse Kinderen ter Adoptie (WOBKA) aan te passen en buitenlandse adoptie door paren van hetzelfde geslacht mogelijk te maken.

juridische onzekerheid

Op dit moment wachten veel homoparen op adoptie van een kind uit o.a. de Verenigde Staten. Zonder aanpassing van de wet is adoptie als paar niet mogelijk (slechts als individu), en verkeert het kind jarenlang in juridische onzekerheid. Als de adopterende ouder bijvoorbeeld zou overlijden is er geen enkele zekerheid dat haar/zijn partner het kind verder mag opvoeden. Een ruime meerderheid van de Kamer (D66, PvdA, VVD, SP, Groen Links, LPF) stemde daarom voor aanpassing van de WOBKA. Het spoeddebat van donderdag 11 maart kan de onzekerheid opheffen voor tientallen homoparen die op een kind wachten, en de weg vrijmaken voor anderen die als paar willen adopteren.

Henk Beerten, voorzitter COC Nederland:
‘Het is van het grootste belang om, zoals de Kamermotie vraagt, de WOBKA op korte termijn open te stellen voor adoptie door twee personen van hetzelfde geslacht. Ik betreur het zeer dat de minister niet bereid is de motie uit te voeren. Deze CDA-minister zou juist blij moeten zijn dat homo-paren gezamenlijk verantwoorde-lijkheid willen nemen voor een geadopteerd kind. Dat past in de CDA-opvatting dat het gezin zo belangrijk is. Aanpassing van deze wet versterkt het gezinsverband. Daar zou deze minister toch vóór moeten zijn’.

lobby COC

De Tweede Kamer nam de motie over openstelling van de WOBKA voor homoseksuelen aan op 18 december jongst leden. In een brief van 6 februari laat minister Donner de Kamer weten vooralsnog niet bereid te zijn de WOBKA aan te passen. Federatie COC Nederland riep de Kamerleden (op 17 februari) op hierover een spoeddebat met de minister te voeren. Het COC vroeg minister Donner in een brief om op zijn besluit terug te komen.

Op donderdag 11 maart 2004 debatteert de kamer met de minister. COC Nederland benaderden deze week opnieuw alle Kamerfracties en hebben opnieuw een beroep op hen gedaan alles in het werk te stellen de minister in het spoeddebat op andere gedachten te brengen en de toezegging te krijgen dat de wet wordt aangepast.

Categorie:
Geloof & cultuur, Jouw belangen
Tags: