Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Start Scholenproject [ÉÉN] Gelijke behandeling

18 november 2007 -

Op 20 november a.s., de Internationale Dag van de Rechten van het Kind, presenteert Art.1 een nieuw scholenproject gericht op het basis- en het voortgezet onderwijs genaamd:

Daaronder valt ook nadrukkelijk het bevorderen van de acceptatie van homoseksuele docenten en leerlingen.

Dit gebeurt door middel van een ballonnenactie op basisscholen in heel Nederland en de officiële overhandiging van het eerste exemplaar van de nieuwe informatieklapper op basisschool De Meerpaal in Terneuzen.

Welkom en veilig voelen

Spelen, leren en werken op een school waar iedereen zich welkom en veilig voelt, ongeacht de onderlinge verschillen. Wie wil dat niet? Met de projecten Wereldschool en School Zonder Racisme van het LBR (nu Art.1) hebben ruim 150 scholen in het basis- en voorgezet onderwijs in Nederland reeds laten zien dat zij tegen discriminatie en racisme zijn. Art.1 nodigt nu deze scholen én alle andere scholen in Nederland uit om samen de volgende stap te zetten.

Racisme hoort niet thuis op school, maar uitgescholden worden vanwege je handicap of seksuele voorkeur óók niet. Discriminatie is verboden, iedereen heeft het recht om te zijn zoals hij of zij is en op een gelijkwaardige manier behandeld te worden. Het kabinet heeft onlangs in de homo-emancipatienota Gewoon Homo Zijn aangegeven dat scholen in het kader van een veilig schoolklimaat veel aandacht moeten besteden aan acceptatie van homoseksuele leraren en -leerlingen.

Openlijk stelling nemen

Het nieuwe scholenproject staat voor gelijke behandeling voor iedereen. Met dit project nemen scholen openlijk stelling tégen discriminatie en intolerantie op alle in de wet genoemde gronden, waaronder afkomst, sekse, seksuele voorkeur, leeftijd, godsdienst en handicap/chronische ziekte. Een -school is een school waar iedereen zich, ongeacht de aanwezige verschillen, welkom en veilig voelt. De school krijgt hierbij ondersteuning van het landelijk bureau van Art.1 én van de lokale en regionale antidiscriminatiebureaus (ADB’s) die lid zijn van Art.1.

Scholen die de verklaring ondertekenen, jaarlijks schoolbrede activiteiten organiseren gericht op respect voor diversiteit en zich actief inzetten tegen ongewenst gedrag zoals pesten en uitsluiting, ontvangen het bordje met het predikaat ‘ Gelijke behandeling voor iedereen’. Zo kan iedereen zien waar de school voor staat.

Ballonnenactie en een nieuwe informatieklapper

Op 20 november a.s. gaat het -project officieel van start in het basisonderwijs. Met een ballonnenactie laten voormalige Wereldscholen én scholen die zich nieuw hebben aangemeld zien dat zij mee willen gaan doen met .

Hubert Fermina, directeur van het landelijk bureau van Art.1, overhandigt bij deze gelegenheid de nieuwe informatieklapper van aan dhr. Van den Bergen, directeur van basisschool De Meerpaal te Terneuzen. Deze klapper bevat onder meer een stappenplan, een overzicht van aanbevolen materialen en ideeën voor activiteiten om mee te doen aan .

Bij de overhandiging in Terneuzen zal ook ADB Zeeland aanwezig zijn. ADB Zeeland is één van de leden van Art.1 en zet zich dit najaar actief in bij het benaderen en enthousiasmeren van scholen voor dit nieuwe onderwijsproject van Art.1.

Vanaf 21 november a.s. is de nieuwe klapper voor het basisonderwijs te bestellen in de webshop van Art.1. Alle Wereldscholen en de scholen die zich reeds hebben aangemeld, krijgen de nieuwe klapper gratis toegestuurd. In het voorjaar van 2008 volgt de nieuwe informatieklapper voor het voortgezet onderwijs.

[Bron: Art.1]

Zie voor meer informatie over EEN op de Art.1-website.

Categorie:
Geloof & cultuur, Jong & school
Tags:
, ,