Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Studiedag over relaties, kerk en zegen

22 oktober 2017 -

Maandag 30 oktober wordt onder de titel ‘Wat is de liefde?’ een studiedag over relaties, kerk en zegen georganiseerd door de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) samen met predikantenbeweging Op Goed Gerucht, de Vereniging van Vrijzinnige Protestanten (VVP) en het LKP – koepelorganisatie van de christelijke LHBTI-beweging.

In de samenleving komen verschillende relaties voor en de diversiteit wordt alleen maar groter. Daardoor kan er een kloof ontstaan met de kerk waar men nog sterk uitgaat van de traditionele relatie tussen een man en een vrouw. Hoe kan de kerk omgaan met de ontwikkelingen in onze samenleving op dit terrein?

De openstelling van het huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht is een heet hangijzer in de kerk. Het zorgt voor conflicten en onbegrip: een deel van de gelovigen staat hier positief tegenover, maar voor anderen ligt het gevoelig.

De studiedag ‘Wat is de liefde waard?’ wil vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven kijken naar dit onderwerp: theologisch, sociologisch, juridisch en kerkhistorisch. Daarnaast is er ook ruimte voor een persoonlijk geluid: hoe kijken voor- en tegenstanders in deze kwestie tegen de discussie aan?

Mensen uit de volle breedte van de kerk leveren hun bijdrage aan de studiedag: van Piet Vergunst, secretaris van de Gereformeerde Bond tot Marco Derks, promovendus en voormalig projectmanager voor projecten voor sociale acceptatie van LHBT’s in christelijke kring.

Onder meer Kees van der Kooi en Heleen Zorgdrager zullen zorgen voor een wetenschappelijke benadering van het onderwerp. Andere bijdragen worden geleverd door: Leon van den Broecke, Nick Everts, Everdien Hagen, Klaas Douwes, Ad Prosman, Ciska Stark en Wielie Elhorst.

‘Wat is de liefde waard?’ – studiedag over relaties, kerk en zegen

  • Datum: maandag 30 oktober 2017 – 10.30-16.00 uur
  • Locatie: PThU – De Boelelaan 1105 te Amsterdam (VU-Hoofdgebouw, eerste verdieping – Filmzaal 1E24)
  • Kosten: € 15,- inclusief lunch (studenten € 7,50)
  • Aanmelding via PThU

[Bron/Illustratie: LKP]

Voor een globaal verslag van deze studiedag – zie het Reformatorisch Dagblad.

Het COC vecht voor LHBTI-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, , , , , , , , , , , , , , , , , ,