Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \'Heroes\' met Powervrouwenboot
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Surrender your Gender – zin en onzin van gender als stoornis

4 maart 2012 -

De ‘Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders’ (DSM) is het handboek voor de diagnose en statistiek van psychische stoornissen, waaronder ook ‘geslachtsidentiteitsstoornis’ of ‘genderdysforie’. Onder de titel Surrender your Gender gaat het Feministisch Netwerk van GroenLinks (FemNet) op woensdagavond 7 maart a.s. in Utrecht de discussie aan over de zin en onzin van gender als stoornis.

De DSM wordt in de westerse wereld gebruikt door psychiaters en andere medici voor het stellen van diagnosen. De interpretatie van de DSM van ‘geslachtsidentiteitsstoornis’ of ‘genderdysforie’ is van groot belang omdat vaak alleen een diagnose van deze ‘stoornis’ toegang geeft tot hormonen en eventuele operaties. DSM gaat uit van één type transgenderpersoon en stereotypeert daarmee.

De DSM helpt indirect mee aan de sterilisatie-eis die in veel landen geldt en is zowel direct als indirect verantwoordelijk voor de schending van mensenrechten, zo stelt

Milou van der Hoek

, die voor de universiteit van Uppsala in Zweden, onderzoek deed naar de implicaties van de DSM.

FemNet gaat de discussie aan over de zin en onzin van gender als stoornis.

Van der Hoek zal de avond inleiden met een korte presentatie over genderdysforie in de DSM. Daarna zal een ervaringsdeskundige hier verder op in gaan. De rest van de tijd zal er plaats zijn voor discussie om tot een concreet actieplan te komen. Wat kunnen wij hier politiek mee doen?

Surrender your Gender

Datum: woensdag 7 maart 2012 – vanaf 19.00 uur
Locatie: GL-Landelijk Bureau – Oudegracht 312 te Utrecht
De gebruikelijke vergadering vooraf vervalt.

Aanmelden

kan via femnet(@)groenlinks.nl.

Categorie:
Geloof & cultuur, Jouw belangen
Tags:
,