Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak en Iran
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema \\\'Heroes\\\' met Powervrouwenboot
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Symposium Geloof en seksuele diversiteit in de christelijke praktijk

24 september 2014 -

De christelijke LHBT-alliantie LCC Plus organiseert op woensdag 1 oktober a.s. een symposium rond de sociale acceptatie van lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders (LHBT’s) in christelijke gemeenschappen.

​Het symposium wordt georganiseerd samen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Doel van het symposium is het formuleren van vervolgstappen om de sociale acceptatie van homoseksualiteit in diverse christelijke contexten verder te vergroten. De dag staat in het teken van risico’s, kansen, oplossingen en aanbevelingen rond de verdere sociale acceptatie en emancipatie van christelijke LHBT’s.

Tijdens het symposium wordt via workshops aandacht besteed aan vier deelthema’s: onderwijs, hulpverlening, media en de internationale context.

Binnen seculiere media kan homoseksualiteit een ‘lakmoesproef’ worden waarmee de rol van religie in het publieke domein bevraagd of bekritiseerd wordt, bijvoorbeeld wanneer christenen die een publieke rol vervullen herhaaldelijk naar hun mening over het onderwerp gevraagd wordt. Christelijke media op hun beurt moeten er in hun verslaglegging rekening mee houden dat er binnen hun achterban op heel verschillende wijze over het onderwerp homoseksualiteit gedacht wordt. Ten slotte zijn er naast de gevestigde, traditionele media tal van nieuwe wijzen van communiceren via nieuwe, sociale media.

Tijdens het symposium zullen vragen aan de orde komen als:

  • Wat is de rol van (christelijke) weblogs, twitteraars en facebookgebruikers in de beeldvorming rond geloof en homoseksualiteit?
  • Heeft de redactie een verantwoordelijkheid richting LHBT-emancipatie?
  • Hoe worden religie en homoseksualiteit in beeld gebracht? Welke keuze worden er gemaakt binnen de redacties?
  • Wat is de rol van de achterban?

Symposium Geloof en seksuele diversiteit in de christelijke praktijk

Datum: woensdag 1 oktober 2014 – tijd: 12.30-17.30 uur

Locatie: Ministerie van OCW (Barcelonazaal), Rijnstraat 50 te Den Haag

Meer informatie en aanmelden: mwelten@lccprojecten.nl

LCC Plus Projecten is de naam waaronder de christelijke LHBT-alliantie van LKP, CHJC, ContrariO, HolyFemales.nl en Netwerk Mirre in 2012-2014 vijf projecten uitvoeren voor de sociale acceptatie van homoseksualiteit in christelijke kringen.

[Bron: Ministerie van OCW, LCC Plus Projecten]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, , , , ,