Met jouw steun heeft het COC veel bereikt:

Strafeis bij discriminerend geweld met 100 procent verhoogd
2008: Speciale consultatieve status bij de Verenigde Naties voor COC Nederland
1973: COC krijgt Koninklijke Goedkeuring - de vereniging kan zich als rechtspersoon laten inschrijven
Canal Parade 2015: Boot COC Nederland wint juryprijs voor beste boodschap
1994: Algemene Wet Gelijke Behandeling verbiedt discriminatie op grond van homoseksualiteit
8 april 1971: afschaffing van het discriminerende artikel 248bis in het Wetboek van Strafrecht
30 december 1964: COC-voorzitter Benno Premsela als eerste homoactivist openlijk op televisie
COC ondersteunt LHBT-organisaties in meer dan 35 landen
Ruim 100 ouderenzorginstellingen met een Roze Loper voor LHBT-vriendelijkheid
2015: alle 5 afspraken van Roze Stembusakkoord uit 2012 ingelost
Gender & Sexuality Alliances op tweederde van de middelbare scholen
30 augustus 2017: Tsjetsjeense LHBTI-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
1 juli 2015: afschaffing enkele-feitconstructie, waarmee scholen openlijk LHB-leerlingen en -docenten mochten weren
Rainbow Awards 2015: LGBT Achievement Award voor COC Nederland
2011: Eerste VN-resolutie tegen LHBT-mensenrechtenschendingen
2012: Politieke partijen tekenen COC’s Roze Stembusakkoord over langslepende LHBT-kwesties
2012: Voorlichting over LHBT’s verplicht op elke school
2013: ‘Een groot protest tegen de Russische wet’ - New York Times over COC-demonstratie tijdens bezoek president Poetin
23 juli 2016: Toekenning Erepenning van de gemeente Amsterdam t.g.v. 70-jarig bestaan COC
9 september 2019: mbo-scholen verplicht LHBTI-emancipatie te bevorderen
12 maart 2019: verbod op discriminatie van trans en intersekse personen opgenomen in Awgb
2008: Percentage Nederlanders dat negatief is over homo’s gedaald van 36 procent in 1968 naar vier procent in 2008
2012; Geen LHBT-asielzoekers meer teruggestuurd naar Irak
1 november 2014: afschaffing weigerambtenaar
1 juli 2014: Transgenderwet maakt wijzigen geslachtsregistratie veel eenvoudiger
2009: Paren van gelijk geslacht mogen buitenlands kind adopteren
Canal Parade 2018: COC Nederland wint juryprijs voor beste uitbeelding Pride-thema met Powervrouwenboot
2011: Jos Brink Staatsprijs voor LHBT-emancipatie voor vrijwilligers COC
1 april 2014: Wet Lesbisch Ouderschap geeft lesbische ouderparen en hun kinderen gelijke rechten
2011: ’s Werelds eerste kerkelijke verklaring tegen geweld tegen homoseksuelen
Jaarlijks meer dan 2500 COC-voorlichtingslessen op school
7 september 2015: Russische LHBT-asielzoekers krijgen eenvoudiger asiel in ons land
7 maart 2017: Politieke partijen tekenen COC’s Regenboog Stembusakkoord

KOM OOK IN ACTIE!

Jouw hulp is nodig. Steun ons nationale en internationale werk voor acceptatie en gelijke rechten.

Steun COC

Symposium Jubileum Katholieke Holebi-Pastores

27 september 2015 -

Het Nederlandse Werkverband van Katholieke Homo-Pastores (WKHP) en de Vlaamse groep Holebi-pastores bestaan 35 jaar. De pastores vieren dit met een symposium op woensdag 7 oktober a.s. in Roosendaal met als sprekers Rik Torfs en Ruard Ganzevoort.

Het symposium staat in de context van de RK bisschoppensynode over het gezin, van 4 t/m 25 oktober in Rome. Daar zal het zeker ook gaan over de status van relaties van paren van gelijk geslacht. Het WKHP en de Vlaamse holebi-pastores hopen en verwachten dat de Nederlandse en Belgische vertegenwoordigers op de synode voor meer ruimte en openheid pleiten binnen de kerk als het gaat om het erkennen van relaties van gelijk geslacht.

Op dit symposium zijn de sprekers:

  • Prof. Rik Torfs, rector van de Katholieke Universiteit te Leuven, kerkjurist en voormalig senator voor CD&V, over Homoseksualiteit en pastoraal: kerkjuridische en inhoudelijke overwegingen;
  • Prof. Ruard Ganzevoort, hoogleraar praktische theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en senator voor GroenLinks, over Ecce Homo! Van pastoraal meeleven naar queer profetie.

35 jaar geleden verenigden Nederlandse en Vlaamse katholieke holebi-pastores (priesters, religieuzen en pastorale werkers) zich met als doel:

  1. een vrije ruimte creëren voor de leden waar de eigen seksuele gerichtheid niet ter discussie staat en men zijn vragen en zorgen met elkaar kan delen;
  2. het gesprek over homo- en biseksualiteit en christelijk geloven te bevorderen binnen en buiten de kerk, onder meer middels publicaties en verklaringen;
  3. het opkomen voor de erkenning van de veelvormigheid van seksuele en relationele betrekkingen waarin mensen elkaar goed kunnen doen.

Het WKHP pleitte reeds in 2000, in de Pastorale Brief Tot zegen bereid voor de mogelijkheid van een kerkelijke viering van de vriendschap tussen twee mannen of twee vrouwen. De Vlaamse Holebi-pastores publiceerden in 1997 Mag ik je een roze tuin beloven? Werkboek voor vriendschapsvieringen.

JUBILEUMSYMPOSIUM KATHOLIEKE HOLEBI-PASTORES

Datum: woensdag 7 oktober 2015 – tijdstip: 10.30-13.30 uur

Locatie: Hotel Goderie – Stationsplein 5a te Roosendaal

Voor meer informatie over het symposium – zie Homopastor.nl.

Wie het symposium als gast wenst bij te wonen, wordt verzocht zich vooraf, via e-mail, aan te melden bij: [email protected].

Het symposium is ook door genodigden en journalisten te bezoeken.

In de namiddag hebben de jubilerende pastores een eigen programma.

[Bron: WKHP – Foto Roze Dienst European Forum LGBT Christians: Daan Stringer]

Het COC vecht voor LHBT-rechten. Vecht mee!

 

 

 

 

 

Categorie:
Geloof & cultuur
Tags:
, , , , , ,